Satu Rantala

Puheenjohtaja Mari Neuvosen kevätterveiset 2024

UH-uudistus Olemme seuranneet aktiivisesti UH-uudistusta – loppuraportissa on monia erinomaisia ehdotuksia, joita toivottavasti toteutetaan myös.  Pääministeri Orpon linjaamiin tavoitteisiin kuului mm. resurssien ja panostuksien painottuminen maihin, jotka ovat Suomen kannalta strategisesti merkittäviä, keskittyä Suomen kannalta merkittäviin ulko-ja turvallisuuspoliittisiin intresseihin, talouskasvun edistämiseen sekä siirtyminen nykyistä tehokkaampaan johtamisrakenteeseen ja vuorovaikutteisempaan johtamiskulttuuriin.  Johtava ajatus oli tavoitteiden saavuttaminen organisaation

Vuoden 2023 esihenkilö Ramses Malaty kohtaa ihmisen ihmisenä ja vaalii tasavertaisuutta titteleihin katsomatta

Kehitysyhteistyön hallinto- ja oikeusyksikön päällikkö Ramses Malaty näkee ihmiset mielellään hierarkian ohi tasavertaisina työtovereina. Kaikki ovat samalla viivalla ja jokaisen työpanosta tarvitaan. Hyvä ilmapiiri syntyy toisen arvostamisesta.

Puheenjohtaja Mari Neuvosen joulukirje 2023

Lämpimät joulun toivotukset kaikille jäsenillemme ja suuret kiitokset kuluneesta vuodesta. Olemme saaneet teiltä koko vuoden arvokasta palautetta. Meille on erittäin tärkeää, että olette meihin täällä Helsingissä yhteydessä alhaisella kynnyksellä ja otamme aina vastaan ehdotuksia toimintamme parantamiseksi. Teiltä saamastamme palautteesta on hyvä ammentaa alkavaa vuotta ja lisäksi toteutamme heti alkuvuodesta uuden jäsenkyselyn toiminnastamme, voidaksemme vastata entistä

Puheenjohtaja Mari Neuvosen syyskirje 2023

Hyvät jäsenet, Kiitos taas kaikille aktiivisista yhteydenotoista, viesteistä ja kysymyksistä. Ne ovat meille aina tärkeitä ja arvotettuja. Palkkakysymysten osalta voin ilokseni todeta, että olemme käynnistäneet oman UPJ uudistukseen tähtäävän selvityksen palkkavaaka-konsultin kanssa. Olemme tavanneet konsulttia ja pyytäneet jäsenistöämme omasanaisesti kertomaan pahimmista puutteista hänelle. Kaikkein ilmeisintä on, että ulkoministeriön tehtävänkierto ja jatkava siirtyminen eivät toimi UPJ:n

UHVYn puheenjohtajan Mari Neuvosen puhe suurlähettiläspäivillä 23.8.2023

Hyvää iltapäivää arvoisat suurlähettiläät ja päälliköt, Kuten myös viime kesänä, haluan aloittaa puheeni kiittämällä teitä työstänne, jaksamisestanne ja kentältä saamastamme palautteesta. Tänä vuonna saimme heti alkuvuodesta viestin kotilomakorvauksien riittämättömyydestä. On äärimmäisen tärkeää, että saamme tämänkaltaisia viestejä jäsenistöltämme kentältä tänne Helsinkiin.  Henkilöstö on voimavara – näin kerrotaan kaikissa ulkoministeriön henkilöstöä koskevissa katsauksissa. Se on juuri näin,

Puheenjohtaja Mari Neuvosen kesäkirje 2023

UHVY kehittää palkkausjärjestelmää konkreettisin toimin ja ajaa kaikkien eri jäsenryhmien etujen huomioimista ja tasa-arvoista kohtelua.

Kannanotto Helsingin Hallinto-oikeuden päätökseen

UHVYn kannanotto Helsingin Hallinto-oikeuden päätökseen, jossa se kumosi virheellisen ja syrjivän erityisvirkamiehen nimityksen.

Tuore tulokas perää perheellisille reilua ja yhdenvertaista kohtelua

UHVYn hallituksen uusi jäsen Sara Saramäki elää UM-uransa alkuvaihetta ja kertoo olevansa unelmiensa työpaikassa. Entisen SM-tason kilpasuunnistajan otsalamppu on kuitenkin osunut unelmatyön varjoihin, käytäntöihin, jotka vaativat kehittämistä.

Puheenjohtaja Mari Neuvosen kevätkirje 2023

Kotilomakorvaukset, työssäjaksaminen ja resurssit, hallintouralaisten asema, UPJ, Rambollin suositukset ja nimitysjärjestelmän avoimuus.

Vuoden 2022 esimies Antti Kaski kuuntelee, keskustelee kunnioittavasti ja arvostaa alaista

Kuten kello vaatii jokaisen osan toimiakseen, niin myös suurlähetystön toiminta edellyttää tiimityötä ja jokaisen omistautumista omalle roolilleen, sanoo Suomen Kolumbian suurlähettiläs Antti Kaski ja katsoo saamansa tunnustuksen kuuluvan koko tiimille.