Hallitus

Jäsenet valitsevat hallituksen kaksivuotiskaudeksi ja tarvittaessa hallitusta täydennetään myös kauden aikana, kun ihmiset siirtyvät eri tehtäviin.

Hallituksen työtä valmistelevat työvaliokunta ja muut työryhmät, jotka on valittu hallituksen jäsenistä. Hallituksen jäsenet edustavat UHVYä eri elimissä.

Jos sinulla on ehdotuksia hallituksen kokouksen käsiteltäväksi, niin voit ottaa yhteyttä keneen tahansa hallituksen jäseneen tai toimistoon. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa, kuten työvaliokuntakin.

 UHVY ry:n hallitus 1.8.2019–31.7.2021

Puheenjohtajisto     Puhelin
Puheenjohtaja Juha Parikka +358 50 340 4356
I varapuheenjohtaja Marika Knaapila-Navarrete +358 50 501 0583
II varapuheenjohtaja Jan Koivu +358 40 351 9829
Jäsenet      
ulkoasiainneuvokset ja lähetystö­neuvokset Marko Laine +358 503 494 597
ulkoasiainneuvokset ja lähetystö­neuvokset Petri Salo  +358 295 351 018  
     
ulkoasiainsihteerit ja määräaikaiset avustajat Sari Uusi-Rauva +358 50 477 4811
ulkoasiainsihteerit ja määräaikaiset avustajat  Tomi Lounio +358 50 465 2184 
     
hallinnolliset ulkoasiainsihteerit,
hallin­nolliset avustajat
Timo Täyrynen +358 295  351093
hallinnolliset ulkoasiainsihteerit,
hallin­nolliset avustajat
Taina Karpenko +358 295  351086
     
osasto- ja toimistosihteerit Miia Haavisto-Koskinen +358 295 350 338  
osasto- ja toimistosihteerit Tiina Kuntsi +358 50 441 4973
     
osasto- ja toimistosihteerit ja virasto- ja vahtimestarit Leena Mahr  +358 295 350 131  
osasto- ja toimistosihteerit ja virasto- ja vahtimestarit Sanna Tavi
 
  +358 50 413 0817
     
erityisvirkamiehet Petri Wanner +358 40 731 4509
erityisvirkamiehet Riitta Schneider +358 50 318 1801