Kannanotto Helsingin Hallinto-oikeuden päätökseen

UHVYn kannanotto Helsingin Hallinto-oikeuden päätökseen, jossa se kumosi virheellisen ja syrjivän erityisvirkamiehen nimityksen.

Hallinto-oikeuden päätöksessä on lausuttu muun ohella, että virkaan nimittämistä koskeva ulkoministeriön päätöksenteko on ollut virheellistä ja valittajaa syrjivää. Lisäksi siinä todetaan, että kyse on muotovirheestä ja huonosta hallinnosta. UHVY pitää tärkeänä, että mielivaltaisia ja syrjiviä menettelyjä korjataan välittömästi sekä virkaan nimityksissä että yleisuran siirtomenettelyissä. Vähimmäisedellytys tulisi olla, että päätöksissä noudatettaisiin Suomen lakeja, määräyksiä ja asetuksia ja kunnioitettaisiin oikeuden linjauksia. Peräämme myös virkavastuukäsitteen kirkastamista ja sen perusteella toimimisen velvoittavaa luonnetta. Virkavastuukäsite on luotu turvaamaan hyvää hallintoa ja kansalaisten oikeusturvan toteutumista varten.

Seuraamme huolestuneina henkilöstöhallinnon tiedottamista asian osalta, sekä kommentointia Kampuksessa olleen kirjoituksen osalta. Henkilöstöhallinto ei missään vaiheessa pahoittele virhettään, päinvastoin selittelee muotovirheellistä ja syrjivää rekrytointia ja perustelee päätöstään jälleen kerran ”hakijan soveltuvuudella”. Lisäksi henkilöstöhallinnon mukaan nyt väärinperustein tehtävään valittu henkilö on edustuston mukaan hoitanut tehtäväänsä erinomaisesti ja henkilöstöhallinto pitää tilannetta ”harmittavana”, etenkin tehtävänsä ennenaikaisesti menettävän virkamiehen osalta.  Kysehän ei tässä ole siitä, onko tehtävään valittu henkilö hoitanut tehtävää hyvin vai huonosti – epäilemättä erinomaisesti eikä tämä todellakaan ole valituksi tulleen henkilön syytä, että nimitys tulee purkaa.

UHVY pitää kokonaisuutta erittäin surullisena ja valitettavana sekä valituksi tulleen henkilön, että valitsematta jääneen valittajan oikeusturvan osalta, mutta myös inhimillisestä näkökulmasta. Syy ei missään tapauksessa ole kummassakaan heistä. Tehtävään valitulla henkilöllä on määräaikainen työsopimus, jonka työnantajan nyt joutuu oman virheensä perusteella ennenaikaisesti purkamaan. Tämä myös saattaa tuoda erilaisia oikeudellisia seuraamuksia ulkoministeriölle.

Yksi ulkoministeriön perustehtäviä maailmalla on hyvän hallinnon, avoimuuden ja oikeusvaltioperiaatteiden edistäminen. On pelottavaa, etteivät ne ole selvästikään korkeita arvoja talon omassa henkilöstöpolitiikassa. UHVY perääkin, että nyt olisi vihdoin aika tehdä sellaisia muutoksia, jotta myös oman henkilöstöhallinnon toiminta täyttäisi ulkopoliittiset arvomme.

UHVY muistuttaa, että virkamiehille on heidän asemansa vuoksi säädetty erityinen virkavastuu, joka on laajempi kuin kaikkia kansalaisia koskeva tavanomainen oikeudellinen vastuu. Virkavastuu tarkoittaa vastuuta niistä toimista ja virheistä, joita virkamies virkaa hoitaessaan tekee. Suomen perustuslain mukaan virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta. Nyt jos koskaan olisi syytä alkaa ministeriön johdon ryhtyä toimiin sen korjaamiseksi, että ministeriön henkilöstöhallinto noudattaa perustuslaista johdettavaa virkavastuuvelvoitetta.

Lisää aihepiiristä