Edunvalvonta

Olemme tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen työelämän kehittäjä. Valvomme jäsentemme palvelussuhteeseen liittyviä ammatillisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja.

Edunvalvonnan perusta on virka-ja työehtosopimus, joka määrittelee virkamiesten yleiset palvelussuhteen ehdot. Näiden lisäksi virastokohtaiset sopimukset löytyvät ulkoministeriön sivulta:

https://um.fi/ulkoministerion-virka-ja-tyoehtosopimukset

Jäsenistömme etujen valvonnasta vastaa UHVY ry:n hallitus. Tutustu hallituksemme jäseniin ja ota rohkeasti yhteyttä!

Tärkeä henkilöstön edustajan rooli on pääluottamusmiehellä sekä luottamusmiehillä. UHVYllä on päätoiminen pääluottamusmies, varapääluottamusmies sekä kuusi luottamusmiestä Suomessa ja edustustojen luottamusmiehet maailmalla.

Pääluottamusmiehen ja luottamusmiesten tehtävät määräytyvät YT-lain, VESin sekä UHVYn ja UM:n välisen luottamusmiessopimuksen mukaisesti. Pääluottamusmies tekee sopimuksiin perustuvien tehtäviensä ohella myös näitä tehtäviä:

  • toimii tiiviissä yhteistyössä UHVYn puheenjohtajan ja hallituksen kanssa
  • osallistuu hallituksen ja sen työvaliokunnan kokouksiin asiantuntijana
  • valvoo virkaehtosopimuksen soveltamista ja sen noudattamista oikein
  • selvittää erimielisyydet nopeasti ja luottamuksella
  • neuvoo yksittäisiä jäseniä työelämän pulmatilanteissa ja huolehtii siitä, että työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti
  • takaa myös sen, ettei kukaan jää työpaikalla yksin
  • raportoi toiminnastaan hallitukselle tarvittaessa
  • huolehtii luottamusmiesten tapaamisista sekä luottamusmiesverkoston ylläpitämisestä ja kouluttautumisesta
  • edistää yhteistoimintaa ja paikallista sopimista sekä ylläpitää työrauhaa
  • tekee esityksiä jäsenten edunvalvonnan parantamiseksi.

Lue lisää

Hallituksen esittely
Luottamusmiesverkosto
UHVYn säännöt

Puheenjohtaja Mari Neuvonen

p. 050 407 2755