Vuoden 2022 esimies on suurlähettiläs Antti Kaski

Vuoden 2022 esimies julkistettiin 15.12. Säätytalolla.

Antti Kaski on työskennellyt Bogotan edustuston päällikkönä kesästä 2021 alkaen. Hän on tuonut rauhallisella ja ammattimaisella otteella selkeyttä edustuston toimintaan ja sen työnjakoon. Henkilöstö on kokenut erityisen arvokkaaksi sen, että hän on keskustelevalla tyylillään luonut luottamusta tulevaan ja antanut työntekijöille vastuuta oman työnsä kehittämisestä ja priorisoinnista. Tämä on jo hyvin lyhyessä ajassa näkynyt esim. huipputason TTB-tuloksissa. Henkilöstön jaksamiseen on panostettu, eivätkä työt kasaudu liikaa yksittäisille työntekijöille.

Antti Kaskea luonnehdittiin seuraavasti:

”Hän on hyvin omistautunut työtoveriensa ja alaistensa hyvinvoinnille. Hän on erityisen kunnioittava keskustellessaan työyhteisön jäsenten kanssa. Hän rakentaa omalla panoksellaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ja toivoo sitä myös muilta.”

”Hän on ennen kaikkea oikeudenmukainen ja reilu ihminen. Hän osaa kuunnella alaisiaan ja haluaa oppia heiltä. Parhaiten häntä kuvaavia adjektiiveja ovat: luova, täsmällinen ja nöyrä, mutta vaatimattomuudestaan huolimatta hän uskaltaa johtaa ja näyttää esimerkkiä, kun sitä tarvitaan.”

Antti Kaski siirtyi suurlähettilääksi Bogotaan Suomen Berliinin-suurlähetystön edustuston päällikön sijaisen tehtävästä, jossa toimi vuodesta 2017. Ennen tätä tehtävää hän työskenteli yksikönpäällikkönä suunnittelu- ja tutkimusyksikössä vuosina 2015-2017. Muuta edustustokokemusta hänellä on Berliinistä, Genevestä, Brysselistä ja Wienistä. Ulkoministeriön palvelukseen Kaski on tullut vuonna 1998. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden tohtori.

Antti Kasken tunnelmia hänen kuultuaan valinnasta vuoden 2022 esimieheksi:

”Kiitos paljon! Palkinto on tunnustus Bogotan suurlähetystön koko osaavan ja motivoituneen tiimin työlle. Samaa innostusta olen kokenut myös edellisissä paikoissa kuten BER ja STU.”

”Puhelimeni soi Bogotassa aamulla saavuttuani yölennolta Buenos Airesista ASA:n aluekokouksesta. UHVY:n puheenjohtaja Mari Neuvonen ja VSI Jukka Salovaara kertoivat palkinnosta. En päässyt Säätytalolle joulujuhlaan mukaan hienoa pokaalia vastaanottamaan, mutta Bogotan kollegat olivat vastassa onnittelujen kanssa. Todella mukava yllätys. Olo oli – yölennon jälkeen – ”väsynyt mutta onnellinen”.” 

Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys UHVY on palkinnut vuoden esimiehen vuodesta 2002 alkaen.

UHVY onnittelee lämpimästi Antti Kaskea!

Lisää aihepiiristä