Poliittiset virkanimitykset eivät kuulu tämän päivän Ulkoministeriöön

Hallitus päätti torstaina 25.1.2024 EU-edustuston päällikön nimityksestä valtioneuvoston yleisistunnossa ja tasavallan presidentti vahvisti nimityksen presidentin esittelyssä seuraavana päivänä. Tehtävään esitetty ja nimitetty henkilö ei ole ulkoministeriön virkahenkilö eikä täytä ulkoasiainhallinto-asetuksessa määriteltyjä kelpoisuusehtoja. Ulkoministeriö ei ole säästynyt poliittisilta virkanimityksiltä aiemminkaan, mutta yhteen Suomen suurimmista ja tärkeimmistä edustustoista kohdistuva poliittinen nimitys on erittäin poikkeuksellinen ja räikeä toimi, jota on syytä voimakkaasti paheksua. Olemme uskoneet poliittisten nimitysten jääneen jo menneisyyteen.

Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys Uhvy ry:n kanta ei koske vain tätä nimitystä tai nimitettyä henkilöä, vaan on yhdistyksen pitkäaikainen ja johdonmukainen kanta kaikkiin poliittisiin virkanimityksiin, riippumatta poliittisista suhdanteista.

Suomen EU-edustusto on yksi Suomen merkittävimmistä edustustoista ja henkilöstömäärältään ulkoasiainhallinnon suurimmista hallinnollisista yksiköistä, jonka päällikön tehtävä edellyttää suuren edustuston johtamistaitoja ja vahvaa diplomaattitaustaa. Ulkoministeriön ulkopuolisen henkilön valinta poliittisin perustein näin merkittävään tehtävään meritoituneet, suurlähettiläskokemusta omaavat muut hakijat ja asetuksessa määritellyt kelpoisuusehdot sivuuttaen on erittäin poikkeuksellista ja hyvän hallinnon vastaista. Uhvy ry katsoo, että erityisesti Suomen suurimpien ja tärkeimpien edustustojen päälliköiden tulisi olla vahvaa ulkoasiainhallintokokemusta omaavia diplomatian ammattilaisia, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimukset.

Nimitys asettaa kyseenalaiseksi myös Petteri Orpon hallituksen ohjelman tavoitteet hyvän ja avoimen hallinnon sekä esimerkillisen työnantajapolitiikan edistämisestä. Lainsäädäntöön kirjattujen kriteerien ohittaminen ”erityisestä syystä” ei näitä tavoitteita edistä.

Tässä nimenomaisessa tapauksessa kyse ei ole vain yksittäiseen tehtävään nimittämisestä, vaan pysyvään ulkoasiainneuvoksen virkaan nimittämisestä ohi ulkoasiainhallintoasetuksessa määriteltyjen viran kelpoisuusvaatimusten.

UHVY on jo pitkään ajanut avoimuutta, läpinäkyvyyttä, objektiivisuutta ja meriittiperusteisuutta ulkoasiainhallinnon valinta- ja siirtokriteereihin.  EU-edustuston tapaus on osoitus Ulkoministeriön rakenteellisesta ongelmasta ja malliesimerkki syystä, jonka vuoksi UM:ssa tulisi olla ammattimainen, riippumaton henkilöstöhallinto ja meriittiperusteinen, pisteytykseen ja haastatteluihin perustuva nimityskäytäntö.

UHVYn kannanotto koskien poliittisia virkanimityksiä : https://uhvy.fi/2024/01/30/uhvyn-kannanotto-koskien-poliittisia-virkanimityksia/

Kannanotto mediassa:

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000010155847.html

https://www.is.fi/politiikka/art-2000010155244.html

Lisää aihepiiristä