Puheenjohtaja Mari Neuvosen joulukirje 2023

Lämpimät joulun toivotukset kaikille jäsenillemme ja suuret kiitokset kuluneesta vuodesta. Olemme saaneet teiltä koko vuoden arvokasta palautetta. Meille on erittäin tärkeää, että olette meihin täällä Helsingissä yhteydessä alhaisella kynnyksellä ja otamme aina vastaan ehdotuksia toimintamme parantamiseksi. Teiltä saamastamme palautteesta on hyvä ammentaa alkavaa vuotta ja lisäksi toteutamme heti alkuvuodesta uuden jäsenkyselyn toiminnastamme, voidaksemme vastata entistä paremmin teidän toiveisiin ja odotuksiin.

Usein tässä tehtävässä pitää pienistä puroista kerätä ns. onnistumisen tunteet, koska monet ajamamme asiat ja uudistukset toteutuvat harmilliset hitaasti, ja jotkut eivät etene lainkaan. Yritän aina muistaa edeltäjiltäni kuulemani viisauden siitä, että suuri laiva kääntyy hitaasti. Jatkamme sinnikästä ponnistelua myös ensi vuonna.

Ilokseni voin todeta, että hallintouralaisten aseman parantamiseen tähdännyt työryhmä on saanut ansiokkaan työnsä valmiiksi ja useat sen loppusuositukset ovat otettu hyvin vastaan myös organisaatiossamme tekeillä olevassa uudistuksessa. Kriittinen vaihe on uudistuksen implementointi ja monilta osin se edellyttää talomme toimintakulttuuriin muutosta. Toimintakulttuurin muutosta ehdottaa myös työryhmä, mikä on hyvä asia kaikille. Olimme iloisia siitä, että UH uudistuksessa hallintouralaisten asiat olivat vahvasti esillä, mutta esillä olo ei yksin riitä – tarvitaan konkretiaa.

Toisena onnistumisena mainitsen paikallistason Virkaehtosopimus (VES) neuvottelut ja niiden yhteydessä neuvottelemamme uudet viitetehtävät, jotka tuovat kauan kaivatut korkeammat palkkaluokat myös hallintouran tehtäviin. Neuvotteluprosessissa saimme todella hartiavoimin tehdä töitä sen eteen, että myös hallintouralaisten palkkakehitykseen tulisi nykyistä oikeudenmukainen kehityssuunta. Tässä katson meidän onnistuneen heikosta alkuasetelmasta huolimatta, sillä siinä sovittiin uusien 10 A ja 10 B hallintouran vaativampien tehtävien perustamisesta. Tämän ohella uusia vaativampia tehtäviä tulee sekä diplomaattiuralle että erityisvirkahenkilöille (12 A ja 12 B tasolla). Keskusjärjestö JUKO antoi meille arvokasta taustatukea neuvotteluiden kuluessa. Uusien viitetehtävien tuomien vaativimpien palkkaluokkien ohella kaikille UM:n virkahenkilöille tulee maaliskuun alussa 2,01%:n palkankorotus. Myös ns. ”välyksiin” on tulossa pientä kuoppakorotusta. Tätä pidämme erinomaisena lopputuloksena.

Kolmantena kuluneen vuoden onnistumisena nostan esille UHVY:n oman palkkausuudistusehdotuksen käynnistämisen. Kuten jäsenkyselymme tulos vahvasti kertoi, jäsenistön suuri enemmistö haluaa muutoksen siihen, ettei kenenkään palkka kokemuksen ja kielitaidon karttumisen myötä enää laskisi, kun tehtävissä siirrytään. UHVY:n palkkauudistusta on työstetty viime kesästä asti ja palkkaamamme konsultti on edennyt konkreettisen ehdotuksen asteelle, jota UHVY:n hallitus käsittelee tammikuussa. Tästä tulee heti alkuvuodessa lisäinformaatiota kaikille jäsenillemme.  Seuraava ponnistus onkin sitten sen pohjalta neuvotteluiden aloittaminen työnantajan kanssa.

Olemme myös tässä loppuvuodesta ottaneet YT:ssä esille kotilomakorvaukset ikään kuin ennakoiden tulevaa vuotta. Pysymme edelleen siinä kannassa, että kotilomakorvaus tulee korvata kohtuullisin kustannuksin lähetyille virkahenkilöille perheenjäsenineen ja kohtuullisuus tarkoittaa sitä, mikä on kohtuullinen kustannus ao. matkasta. Ei siis niin, että jokaisen tulisi itse maksaa jokin summa kotilomastaan.  Toivottavasti tämä myös toteutuu näin. Toinen asiakokonaisuus, jonka osalta työ jatkuu, on virkahenkilöiden tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu evakuointi-ja muissa poikkeustilanteissa.

Viimeisenä asiakohtana nostan esiin taas alkavat TAKE-keskustelut. Jäsenten on tärkeä muistaa, että jos heidän TAKE-keskusteluiden pohjalta esitetään perusteetonta palkan laskua, kannattaa aina kirjauttaa eriävä näkemys ja saattaa se esimiehen esimiehelle käsiteltäväksi sekä tarvittaessa UHVY:n pääluottamusmiehelle tiedoksi.  Toteamme tässä yhteydessä myös UHVY:n pitkäaikaisen kannan keskiarvoon pakottamisesta ja siitä, että meidän tulkintamme mukaan se on ollut aina laitonta – nyt myös Työtuomioistuin on ottanut ratkaisussaan TT 2021:17 kantaa, jonka mukaan ”yliopisto ei olisi saanut ohjeistaa esimiehiä etukäteen suoritusarvioinneissa siten, että palkkakustannusten nousu ei voinut ylittää tiettyä prosenttimäärää. ” 

Meille UHVY:ssä työhyvinvointi on aina sydäntä lähellä ja muistutankin, että nostimme myös Smartumien arvoa nyt alkavalle vuodelle – lisäksi meillä on tarjolla edulliseen hintaan upeita mökkeillä pohjoisessa, joiden vuokraamisesta järjestösihteeriltä saa lisätietoja.

Toivotan kaikille oikein hyvää ja rauhaisaa joulun aikaa sekä erinomaista tulevan vuoden aloitusta!

Lisää aihepiiristä