Kannanotto koskien poliittisia virkanimityksiä

Hallitus päätti torstaina 25.1.2024 EU-edustuston päällikön nimityksestä valtioneuvoston yleisistunnossa ja tasavallan presidentti vahvisti nimityksen presidentin esittelyssä seuraavana päivänä. Tämä kannanotto ei koske nimenomaisesti tätä nimitystä tai kohdistu nimitetyn henkilöön, vaan on yhdistyksen pitkäaikainen ja johdonmukainen kanta kaikkiin poliittisiin virkanimityksiin.

UHVY on jo pitkään ajanut avoimuutta, läpinäkyvyyttä, objektiivisuutta ja meriittiperusteisuutta valinta- ja siirtokriteereihin.  Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran kelpoisuusvaatimukset on määritelty ulkoasiainhallintoasetuksessa. Ulkoasiainhallinnon ulkopuolelta päällikkötehtävään nimitetty saa tässä tapauksessa, aiempien vastaavien nimitysten tavoin, samalla nimityksen ulkoasiainneuvoksen pysyvään virkaan ja päätyy osaksi ulkoasiainhallintoa. Tässä tapauksessa virkaan nimitetään henkilö, joka ei täytä ulkoasiainhallintoasetuksessa määriteltyjä viran kelpoisuusvaatimuksia. Kyse ei siten ole nimityksestä yhteen tehtävään vaan ohituskaistasta suurlähettiläsuralle poliittisin perustein. Tätä UHVY henkilöstöjärjestönä ei voi hyväksyä.

Lainsäädäntöön kirjattujen kriteerien ohittaminen ”erityisestä syystä” – kuten mediasta olemme lukeneet – on räikeä toimi. Kuten UHVY on aiemmissa tapauksissa todennut, virkaan vaadittavia kelpoisuusvaatimuksia ei voi kiertää tehtävään määräyksellä. On syytä noudattaa avoimuutta, hyvää hallintoa ja virantäyttömenettelyn periaatteita, ja ilmoittautuneiden ansioita tulee vertailla tasapuolisesti ja objektiivisesti. Mikäli tässä tapauksessa on haluttu valita EU-osaaja UM:n ulkopuolelta, olisi tehtävä (huom. ei virka) tullut avata julkiseen hakuun ilman, että tehtävässä edellytetään diplomaattitaustaa. UHVY katsoo, että erityisesti Suomen suurimpien ja tärkeimpien edustustojen päälliköiden tulisi olla diplomatian ammattilaisia, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimukset.

Tapaus on jälleen malliesimerkki syystä, jonka vuoksi UM:ssa tulisi olla ammattimainen, riippumaton henkilöstöhallinto ja meriittiperusteinen, pisteytykseen ja haastatteluihin perustuva nimityskäytäntö.

Lisää aihepiiristä