UM on ravistuksen tarpeessa

UM on ravistuksen tarpeessa, totesi UM:n henkilöstöjärjestön UHVY ry:n puheenjohtaja Juha Parikka puheessaan suurlähettiläspäivillä 21.8.2019.

”Ulkopuolisen, viime keväänä valmistuneen häirintäselvityksen suositusten toteuttaminen on organisaatiomme uudistamisessa vasta ensimmäinen askel. Otimme konsulttiyhtiö Rambollin erittäin ammattimaisesti toteutetun selvityksen kiitoksella vastaan. Vielä vuosi sitten hallintomme oli sitä mieltä, että kaikki on kunnossa. Rambollin työn tulokset kuitenkin osoittivat, ettei näin ollut asioiden laita. Tarvittiin siis ulkopuolinen puuttuminen Akava-yhteisön, tässä tapauksessa JUKOn taholta, että muutostarpeeseen uskottiin”, Parikka totesi.

Ramboll identifioi kuusi kokonaisuutta, joissa asiat ovat pielessä UM:ssä ja antoi peräti 30 uudistussuositusta. Selvityksen mukaan UM tarvitsee parempaa johtamista, avoimet nimityskäytännöt  ja nykyistä selkeämmät häirinnän selvittämisen prosessit.  On myös tärkeää toteuttaa selvitystyön suositus siitä, että UM:n henkilöstöhallintoon saadaan ammattilaisia, jotka eivät itse kuulu siirtojärjestelmään ministeriön ja suurlähetystöjen välillä.

”UHVYn tavoitteena ovat sellaiset positiiviset kulttuurimuutokset, jotka takaavat toimivan organisaation ja hyvinvoivan työyhteisön, jossa työntekijöiden kiusaaminen ja häirintä jää menneisyyteen.  Näin estetään kasvualusta syntymistä häiriökäyttäytymiselle. Kokemamme häirintätapaukset ovat koetelleet UM:n mainetta turvallisena työpaikkana, joka voi toteutua vain oikeiden tekojen kautta, mutta ei paluuna mitätöinnin ja vähättelyn menetelmiin.”

”Siirtojärjestelmän toimivuuden takaamat UE-korvaukset tarvitsevat täysremontin, jossa päähuomio tulee kohdistaa puolisoiden asemaan,  virkamisten siirtokriteerejä on selkeytettävä ja nimityksiin ja tehtäväänmääräyksiin on luotava nykyajan vaatimukset täyttävä paneeli- ja pisteytysjärjestelmä, jossa UHVYn esittämä malli on saanut erittäin myönteistä palautettaeen.”

”Ennen kaikkea UM ei tarvitse lisää vaan vähemmän hierarkiaa, mikä on nykyaikaisen menestyvän ja tuloksia aikaansaavan organisaation ehdoton edellytys.”

UM:n merkitys ratkaiseva EU-puheenjohtajuuden onnistumisessa

Parikka kiinnitti huomionsa myös ulkoasiainhallinnon merkitykseen Suomen käynnissä olevan EU-puheenjohtajuuden onnistumisessa. Menestyksen avaimet löytyvät suomalaisten diplomaattien työkalupakista, sillä ilman UM:n virkamiesten panosta EU-puheenjohtajuudesta ei tulisi yhtään mitään.  

”Tämä ei kuitenkaan näy virkamiestemme palkkauksessa, jossa UM on jäänyt pahasti jälkeen verrattuna muihin ministeriöihin puhumattakaan vastaavista tehtävistä yksityissektorilla. Myös KIKY teki pahaa jälkeä tulojemme kehittymisessä.”

”Loppuvuodesta käynnistyvissä uuden virkaehtosopimuksen neuvotteluissa UHVYllä on selkeä tavoite, eli ”lisää liksaa”! Samalla KIKYn epäkohdat on korjattava eli emme suostu lomarahojen jatkoleikkauksiin ja vaadimme rahallista korvausta pidennetylle työajalle, mikä Kikyssä tarkoitti ilmaiseksi tekemämme työn merkittävää lisääntymistä UM:ssä ja suurlähetystöissä”, Parikka sanoi.

UHVY juhlii viittä vuosikymmentään 2020

UHVYn täyttäessä ensi vuonna 50 v. merkkivuotta juhlistetaan mm. julkaisemalla dosentti Marko Paavilaisen kirjoittama UHVYn 50-vuotishistoria. Paavilaisen tutkimus tulee osoittamaan ay-liikkeen merkityksen UM:n kehityksen turvaamisessa.

”UHVYn tavoite akavalaisena järjestönä on toimia jatkossakin  muutoksen kärjessä Tämän johdosta olemme myös uudistaneet strategiamme ja säädämme viestintämme uudelle tasolle, josta osoituksena on syyskuussa avautuva uusi sivustomme Uhvy.fi.”

UHVY ry:n puheenjohtaja Juha Parikan puhe suurlähettiläspäivillä 21.8.2019

Lisää aihepiiristä