UHVY ry:n puheenjohtaja Juha Parikan puhe suurlähettiläspäivillä 21.8.2019

UM on ravistuksen tarpeessa

Hyvät kuulijat!

Suomen EU-puheenjohtajuus osoittaa jälleen kerran UM:n ja sen edustustojen keskeisen merkityksen ulkopolitiikan hoidossa, kun 1900-luvun Euroopan historian suurin menestystarina, Suomi, toimii nyt kolmatta kertaa Euroopan johtajavaltiona. Kahdella ensimmäisellä kerralla ulkoasiainhallinnon merkitys EU-puheenjohtajuuden onnistumisessa oli ratkaiseva. Näin on myös nyt onnistumisen avaimien löytyessä suomalaisten diplomaattien työkalupakista, sillä ilman UH:n virkamiesten panosta – ja erityisesti teidän arvoisat Suomen suurlähettiläät – EU-puheenjohtajuudesta ei tulisi yhtään mitään. Olettekin aika briljantti joukko, josta Suomi voi olla ylpeä.

Tämä ei kuitenkaan näy palkkauksessanne, jossa olemme jääneet pahasti jälkeen verrattuna muihin ministeriöihin puhumattakaan vastaavista tehtävistä yksityissektorilla. Myös KIKY teki pahaa jälkeä tulojemme kehittymisessä.

Loppuvuodesta käynnistyvissä uuden virkaehtosopimuksen neuvotteluissa UHVYllä onkin selkeä tavoite, eli ”lisää liksaa”! Samalla KIKYn epäkohdat on korjattava eli emme suostu lomarahojen jatkoleikkauksiin ja vaadimme rahallista korvausta pidennetylle työajalle, mikä Kikyssä tarkoitti ilmaiseksi tekemämme työn merkittävää lisääntymistä. Keskusjärjestömme Akava vaatii myös työmatkoihin käytetyn ajan laskemista työajaksi sekä muutoksia ylityösäännöksiin. Pitkän tähtäimen tavoitteena neuvottelujärjestömme JUKO ajaa koko valtioneuvoston palkkausjärjestelmän uusimista, jonka odotamme toteutuvan ensi vuosikymmenen kuluessa. UM:läisille se tarkoittaisi merkittävää tasokorotusta. Uudistuksen hintalapun, arviolta 200 miljoonaa euroa, panostamisessa kyse on siitä, kuinka paljon valtiotyönantaja lopulta on valmis sijoittamaan tulevaisuuden virkamieskuntaan ja sen palkkauksen kilpailukykyyn.

Kuulemme pian seuraavaksi kuinka talon hallinto katsoo olevansa muutoksen kärjessä.

UHVY ei muutoksia pelkää, vaan päinvastoin vaatii niitä lisää. UM on ravistuksen tarpeessa.

Siirtojärjestelmän toimivuuden takaamat UE-korvaukset tarvitsevat täysremontin, jossa päähuomio tulee kohdistaa puolisoiden asemaan, siirtokriteerejä on selkeytettävä ja tehtäväänmääräyksiin on luotava nykyajan vaatimukset täyttävä paneeli- ja pisteytysjärjestelmä, jossa UHVYn esittämä malli on saanut erittäin myönteisen palautteen. Kuten eräs kollega totesi ”saisimmepa UM:ään joskus tällaisen järjestelmän”. Uudet työtila- ja työtapasuunnitelmat kaipaavat hiomista kuten Eteläespan ja Kirkkokadun monitilakokemukset opettavat. Ennen kaikkea emme tarvitse lisää vaan vähemmän hierarkiaa, mikä on nykyaikaisen menestyvän ja tuloksia aikaansaavan organisaation ehdoton edellytys. Esim. uudessa Merikasarmissa johto ei saa eristäytyä muiden ulkopuolelle omiin yksittäisiin lokeroihinsa.

Rambollin häirintäselvityksen suositusten toteuttaminen on organisaatiomme uudistamisessa vasta ensimmäinen askel. UHVY ottikin Rambollin erittäin ammattimaisesti toteutetun selvityksen kiitoksella vastaan. Vielä vuosi sitten hallintomme oli sitä mieltä, että kaikki on kunnossa. Rambollin työn tulokset kuitenkin osoittivat, ettei näin ollut asioiden laita. Tarvittiin siis ulkopuolinen puuttuminen Akava-yhteisön, tässä tapauksessa JUKOn taholta, että muutostarpeeseen uskottiin.

Ramboll identifioi kuusi kokonaisuutta, joissa asiat ovat pielessä ja antoi peräti 30 uudistussuositusta. Selvityksen mukaan tarvitsemme parempaa johtamista, avoimet nimityskäytännöt ja nykyistä selkeämmät häirinnän selvittämisen prosessit. On myös tärkeää toteuttaa selvitystyön suositus siitä, että UM:n henkilöstöhallintoon saadaan ammattilaisia, jotka eivät itse kuulu siirtojärjestelmään ministeriön ja suurlähetystöjen välillä.

Suositusten toteuttaminen henkilöstöhallinnon kanssa on lähtenyt hyvin käyntiin. Pidämme tätä merkittävänä askeleena eteenpäin ja uskomme tuloksiin päästävän mielekkäissä aikatauluissa. Tavoitteenamme ovat sellaiset positiiviset kulttuurimuutokset, jotka takaavat toimivan organisaation ja hyvinvoivan työyhteisön, jossa työntekijöiden kiusaaminen ja häirintä jää menneisyyteen, jottei kasvualustaa häiriökäyttäytymiselle varsinkaan edustustomaailmassa enää olisi. Kokemamme häirintätapaukset ovat koetelleet UM:n mainetta turvallisena työpaikkana, joka voi toteutua vain oikeiden tekojen kautta, mutta ei paluuna mitätöinnin ja vähättelyn menetelmiin.

Hyvät kuulijat, UHVY täyttää ensi vuonna täydet 50 vuotta, mikä on puolet koko UM:n historiasta. Se on pitkä askel henkilökuntamme edunvalvonnassa. Juhlistamme merkkivuottamme monin tavoin, mutta erityisesti julkaisemalla ammattihistorioitsija, dosentti Marko Paavilaisen parhaillaan kirjoittaman UHVYn 50-vuotishistorian. Paavilaisen tutkimus osoittaa UM:n AY-liikkeen merkityksen talomme kehityksen turvaamisessa. UHVYn tavoite, nyt akavalaisena järjestönä, on toimia jatkossakin muutoksen elinvoimaisena airueena. Tämän johdosta olemme uudistaneet strategiamme ja säädämme viestintämme uudelle tasolle, josta osoituksena on tänään avautuva uusi sivustomme Uhvy.fi. Tavoitteenamme on lisätä merkittävästi myös jäsenkuntaamme, sillä yhdessä olemme enemmän, sanamme kuuluu ja saamme enemmän aikaiseksi. Kiitos!

Lisää aihepiiristä