Puheenjohtaja Juha Parikka: UHVY vahvistaa meidän kaikkien ammatti-identiteettiä

UHVY on meidän kaikkien yhteinen ammattiyhdistys, joka tarjoaa parasta mahdollista edunvalvontaa. Toimimme koko ajan aktiivisesti, jotta ulkoministeriö on toimiva, luotettava, kiinnostava sekä haluttu työpaikka, kertoo puheenjohtaja Juha Parikka.

Miksi ulkoministeriössä työskentelevän kannattaa liittyä UHVYyn?

Pystymme ajamaan tehokkaasti kaikkien täällä työskentelevien etuja, koska olemme Akavassa talokohtainen henkilöjärjestö. Sanonkin kaikille ohjenuoraksi: jos haluat identifioitua ulkoministeriöön ja elämänurasi on täällä UM:ssä, sinun kannattaa ehdottomasti kuulua UHVYyn. Osa uusista um:läisistä kuuluu jo tullessaan johonkin Akavan tutkintoliittoon, mutta suosittelen joko vaihtamaan UHVYyn tai olemaan jäsen molemmissa. Sekin on mahdollista, eikä kovin kallistakaan. Näin pääset yhdessä kehittämään työyhteisöämme!

Talokohtaisen liiton avulla saa parasta paikallista edunvalvontaa. Me teemme aloitteita ja ajamme koko henkilökunnan etua. Nostamme keskusteluun ja agendalle asioita, jotka ovat tärkeitä ulkoasiainhallinnossa. Vahva proaktiivisuus elää UHVYn dna:ssa. Teemme jatkuvasti aloitteita hallinnolle, jonka kanssa olemme läheisessä vuorovaikutuksessa. Olemme saaneet paljon hyvää aikaan.

Olen ehdottomasti sitä mieltä, että ulkoministeriö on hyvä paikka olla töissä. Koko maailma on auki UM:n kautta, mutta meidän on kuitenkin kehityttävä koko ajan, jotta talomme pysyy kilpailukykyisenä ja houkuttelevana työpaikkana. Haluamme UHVYssä edistää, että UM:ään kannattaa tulla töihin ja että työstämme saadaan kunnon arvostus ja kompensaatio. UM:n pitää pystyä kilpailemaan haluttavuudessa työpaikkana myös yksityisen sektorin kanssa.

UHVYn toiminnan kautta koko ulkoasiainhallinto avautuu sinulle uudella tavalla. Pääset näkemään kokonaisuuden ja tiedät laajemmin, mitä eri puolilla taloamme tapahtuu.

Millainen yhdistys UHVY on?

Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys UHVY ry on ainoa UM:ssa toimiva ammattiyhdistys ja henkilöjärjestö, joka kuuluu Akavaan ja sen julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOon. Meillä UHVYssä on nyt noin 750 jäsentä, ja olemme suurin akavalaisista yhdistyksistä UM:ssa.

UHVYllä on jäseniä kaikista eri työntekijäryhmistä. Myös suurlähettiläät ja muut esimiehet, kuten yksikönpäälliköt, voivat liittyä UHVYyn. Vain tarkasti määritellyssä työnantajavirkamiehen asemassa olevat henkilöt eivät voi kuulua ay-järjestöön.

JUKO käy puolestamme virkaehto- ja työehtosopimusneuvottelut (VES, TES) valtiotyönantajan kanssa. Roolimme tässä on toimia paikallisena sopijana. On mahtavaa, että JUKOSSA on huippuammattilaiset neuvottelijoina. Siitä on suuri hyöty kaikille um:läisille.

Mitä UHVY on saanut aikaan?

50 toimintavuottamme ovat olleet menestys, olemmehan saaneet aikaan monia uudistuksia. Vielä 1970-luvulla naisvirkamies joutui eroamaan palveluksesta, jos hän meni naimisiin ulkomaalaisen kanssa. Asiaan saatiin muutos 1980-luvulla. Vaikutimme vahvasti myös siihen, että UM teetti 2019 keväällä ulkopuolisen selvityksen työpaikkahäirinnästä. Tuorein esimerkki on UE:n päivähoitokorvaus, joka lopulta lähti kohti valmistumista hallituksemme jäsenen erinomaisesta taustaselvityksestä.

Lue lisää esimerkkejä uutisartikkelistamme.

UHVY on vahva mentori

UHVY on jäsentemme tukena, turvana, mentorina uran kaikissa vaiheissa.

Moni nuori työntekijä havahtuu vasta ulkomaanedustuksessa siihen, kuinka kova mankeli tämä ura on myös hänen perheelleen. UM-ura hallitsee vahvasti yksityiselämää: se koskettaa sekä hyvässä että pahassa koko perhettä, puolisoa, lapsia ja muita lähiomaisia. Esimerkiksi jatkuva muuttorumba vaikuttaa koko perhe-elämään. Useimmiten puolison ura jää sivuun – ja se vaikuttaa myös hänen eläkkeeseensä. Pahimmillaan ura- ja eläkeaukko on parikymmentä vuotta.

UHVY:n mielestä UE-korvausten pitää käytännössä kompensoida kahden ihmisen tulotaso Helsingissä, koska puolison ura jää sivuun ja siten myös hänen eläkkeensä. Valtio kyllä maksaa puolisolle pientä eläkettä, mutta se ei vastaa työuran eläkettä.

Ura ulkoministeriössä kiinnostaa nuoria, mutta luonnollisestikaan he eivät pysty vielä hahmottamaan uran kaikkia vaiheita. Jos on 20 vuotta töissä ulkomailla, mukana olevalle puolisolle saattaa siis jäädä vastaava 20 vuoden aukko uraan. Me UHVYssä toimimme sen eteen, että työnantaja ottaa tämän epäkohdan tosissaan ja korjaamisen kohteeksi. Tässä on kyse koko ulkoasiainhallinnon toimivuudesta ja tulevaisuudesta kaikilla ura-alueilla.

Miksi olet itse mukana UHVYssä ja mitä uhvyläisyys merkitsee sinulle?

Kun tulin ulkoministeriöön töihin, minulle oli itsestään selvää liittyä talokohtaiseen liittoomme UHVYyn. Olen ollut ennen omaa puheenjohtajakauttani myös muutaman edellisen puheenjohtajan taustajoukoissa. Kun palasin Australiasta, tulin valituksi varapuheenjohtajaksi ja hallituksen jäseneksi vuonna 2015. Uskon, että kun kukin kantaa lippua vuorollaan, voimme saada muutoksia aikaiseksi. Ja mitä enemmän meitä on, sitä paremmin voimme ajaa eri asioita.

Uhvyläisyys on osa ulkoministeriöläisen identiteettiäni, ja uskon vahvasti tähän toimintaan. Tässä tehtävässä saan laittaa itsensä täysin peliin ja ottaa riskejä. Voin olla jatkuvasti oman mukavuusalueeni ulkopuolella: siellä tapahtuvat muutokset ja saamme aikaan asioita.

Tämä työ antaa minulle paljon. Teemme kaiken yhdessä tiimeinä UHVYn hallituksessa, kukin tuo parhaan osaamisensa peliin. Tässä pääsee tutustumaan monenlaisiin osaajiin, koska hallituksessa on edustus jokaiselta virkatasolta ura-alueittain. Jäsenkunnan palaute on ensiarvoisen tärkeää ongelmakohtien tunnistamisessa.

Yhden uskomuksen haluan korjata: että ay-liike olisi vanhakantainen tai mennyttä maailmaa. Olemme sekä joustavia että paikallisia ja etsimme ratkaisuja muutoksen toteuttamiseksi. Joukkovoimalla on nykypäivänäkin merkitystä. UHVY on käytännön esimerkki siitä, että olemme yhdessä niin paljon enemmän.

Mikä innostaa sinua vapaa-ajalla?

Olen innokas talviuimari ja kesäisin purjehtija. Mikään ei virkistä ihmistä niin paljon kuin talvinen avanto tai raikas merituuli Suomen saaristossa.  Myös kirjallisuus ja musiikki ovat minulle tärkeitä. Klassisessa musiikissa Bach on ykkönen, ja kevyemmän musiikin puolella pidän kunnon country rockista, kuten Keith Urbanista.  Eric Paslayn She don’t love me, she’s just lonely on viime aikojen suosikkini.  Kirjallisuudessa monet suuret klassikot, kuten Steinbeck, Tolstoi, Proust ja Cervantes, kiehtovat eniten.

Ota yhteyttä
Puheenjohtaja Juha Parikka, juha.parikka@formin.fi
P. 050 340 4356

Puheenjohtaja Juha Parikka

 • UHVY ry:n puheenjohtaja 2019–2021.
 • Aiempia tehtäviä UHVYssä: Varapuheenjohtaja 2015 ja puheenjohtaja vuodesta 2016 lähtien.
 • Työtehtävä: Lähetystöneuvos Eurooppa-osastolla. Puheenjohtajan tehtävä oman toimen ohella VES:n perusteella.
 • Asemapaikkoja UM:ssä: Suomen Australian ja Uuden Seelannin suurlähetystö, joka sijaitsee Canberrassa (2010–2014) sekä suurlähetystöt Tukholmassa ja Pariisissa. Toiminut pitkään myös yksikön päällikkönä.
 • Ulkoministeriöön 1985, Kansainvälisten asioiden valmennuskurssi Kavaku 14:n kautta.
 • Koulutus: FM historian alalta, Helsingin yliopisto sekä jatko-opintoja Ranskassa.
 • Aiempia tehtäviä: taloustoimittaja Uudessa Suomessa ja assistentti Helsingin yliopistossa.
 • Helsinkiläinen, naimisissa ja kaksi lasta.

Puheenjohtajan tärkeimmät tehtäväalueet

 • Yleiset edunvalvontaan liittyvät asiat ja kysymykset sekä UHVYn toiminnan linjaukset.
 • Yhteydet Akavaan ja JUKOon.
 • Ammattiliitto Ava ry:n varapuheenjohtaja. Ava on kolmen talokohtaisen liiton kattojärjestö: Verovirkailijain Liitto ry, Tullivirkamiesliitto ry sekä Ulkoasiainhallinnon Virkailijayhdistys ry.

Lisää aihepiiristä