Vuoden esimies Sini Paukkunen täyttää kaikki hyvän esimiehen kriteerit: on innostava, johdonmukainen, empaattinen, päättäväinen, luova, aito, kannustava, rohkea ja oikeudenmukainen”.

Suunnittelu- ja tutkimusyksikön STU:n yksikönpäällikkö Sini Paukkunen julkistettiin UM:n virtuaalisissa pikkujouluissa vuoden esimieheksi. UHVY ry:n valintaryhmän päätös oli yksimielinen.

Voittaja on alaistensa mielestä täyttänyt kertakaikkisesti ”kaikki hyvän esimiehen kriteerit: innostava, johdonmukainen, empaattinen, päättäväinen, luova, aito, kannustava, rohkea ja oikeudenmukainen”.

Koronapandemian mukanaan tuomien haasteiden keskellä Sini on alaistensa mukaan kyennyt ylläpitämään ja vahvistamaan yhteenkuuluvuutta, hyvää työilmapiiriä ja työniloa yksikössään. Henkilöstövaihdoksista huolimatta hän on hitsannut yksikkönsä joukkueeksi, joka pelaa yhteen tehtäväkohtaisista vastuista riippumatta.

Hänen oikeudenmukaisuutensa, empaattisuutensa ja tasapuolisuutensa ilmenevät erityisesti kyvyssään ottaa mukaan myös uudet työntekijät kokemustaustasta riippumatta ja sitouttaa kaikki työntekijät edistämään ministeriön sekä yksikön arvojen ja tavoitteiden saavuttamista. Erinomaisena tiiminjohtajana hän varmistaa sen, että yhdessä olemme enemmän. Optimistista, positiivista ja aina uutta hakevaa asennetta voi vain kadehtien ihailla.

Sini on ammattitaitoinen ja osaava johtaja. Monipuolisen akateemisen taustansa ja laajan UM/UE-kokemuksensa ansiosta Sini on todellinen tietopankki. Hänellä on tiiviit yhteistyösuhteet eri valtionhallinnon toimijoihin sekä tutkimusyhteisöihin niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Sini on vahva EU-osaaja ja vankka multilateralismin rakentaja ja tukee yksikön työntekijöitä verkostoitumaan niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Sini on päättäväinen ja rohkea johtaja, jonka vastuualue on laaja. Sini kantaa vastuun tehtäväkentästään erinomaisesti ja hoitaa samalla normaalit yksikönpäällikön tehtävät. Hänellä on kokonaisvaltaista näkemystä ja rohkeutta tehdä valintoja ja kykyä priorisoida. Yksikönpäällikkönä Sini on osoittautunut äärettömän lojaaliksi ja tiiminsä jäseniä arvostavaksi johtajaksi, joka panee itsensä peliin täysimääräisesti työtunteja laskematta. Sinin sanoin: ”Kaikki kyllä järjestyy!”

Hän on onnistunut hiomaan yksikön moninaisista tehtävistä timantin, joka kiteyttää selkeästi sen, miksi yksikkö on olemassa, mikä on sen asema ulkoasianhallinnossa, miten se hoitaa laajempaa yhteiskunnallista tehtäväänsä ja samalla kantamaan vastuun alaisistaan.

Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys UHVY ry on palkinnut vuoden esimiehen vuodesta 2002 alkaen.
UHVY onnittelee lämpimästi Sini Paukkusta!

Lisää aihepiiristä