Palkankorotuksesta pitkä vääntö Kouvolan viisumikeskuksessa

Palkkaluokan korotus Kouvolan viisumivirkailijoille toteutui liki neljän vuoden väännön jälkeen. Palkkaus on korjattu 5B-luokasta luokkaan 6B tämän vuoden alusta alkaen. Vihdoin työnantaja ymmärsi antaa arvoa vaativalle viisumityölle.

Virkailijajoukko on vuodesta 2012 lähtien selättänyt mahdottomiltakin tuntuvia haasteita hakemusruuhkien purkamisessa suostumalla ylityöhön, venyttämällä virka-aikaa, siirtämällä lomia ja työskentelemällä tilanteen vaatiessa myös pyhäpäivisin. Esimerkiksi vuonna 2019 jo pelkästään Venäjän hakemuksia käsiteltiin kaikkiaan noin 800 000, joista siis valtaosa Kouvolassa. Toivottavasti ennätyksellisen korkeat ylityömäärät eivät tule toistumaan.

Parempaan suuntaan

Alun perin määräaikaiseksi perustetun yksikön vakinaistamisen jälkeen on moni asia edennyt parempaan suuntaan, mutta kehitettävää ja haasteita riittää itse työn toteutuksessa kuten suunnittelussakin. UHVYn rooli on ollut ja on aina tärkeä niin epäkohtien kuin parannusehdotustenkin esille tuonnissa, joten pidämme vuorovaikutusta erittäin tärkeänä niin osaston sisällä kuin UHVYn ja ministeriönkin kanssa. 

Yksikkömme toimintaan on käynyt tutustumassa ulkoministeriön ylintä johtoa, mainittakoon viimeisimpänä ulkoministeri Haaviston vierailu 15.1.2020.

Pitkään odotettu parannus viisumivirkailijoiden palkkaluokan korottamisessa on UHVYn tuen ja asiantuntijuuden ansiota ja jälleen kerran esimerkki siitä, miksi edunvalvonta on yhdistyksen tärkein ja merkityksellisin jäsenetu.

Omalta liitolta tukea

Yksittäisen virkailijan on liki mahdotonta vaikuttaa selkeisiin epäkohtiin ilman oman liiton tukea. Tämänkaltaisten tavoitteiden saavuttamisen jälkeen toivon mahdollisimman monen ulkoministeriön työntekijän ymmärtävän UHVYn merkityksen henkilöstön edunvalvojana ja liittyvän kasvavaan joukkoomme, sillä yhdessä olemme enemmän, se on nyt jälleen kerran todistettu.

Riitta Schneider
palvelukeskuksen luottamusmies

Kouvolassa sijaitsevan Maahantulolupa-asioiden palvelukeskuksessa (KPA-30) työskentelee noin 90 viisumivirkailijaa. Palvelukeskus on ulkoministeriön suurin yksikkö.

Lisää aihepiiristä