Rohkeilla ideoilla ja yhteistyöllä voimme tehdä yhä paremman työpaikan

Joukossa on voimaa. Sen tietävät hallituksemme jäsenet Sari Uusi-Rauva, Tomi Lounio ja Leena Mahr. Hyvässä työpaikassa jokainen saa olla oma itsensä, ja avoimessa ilmapiirissä myös epäkohdista ja ongelmista on turvallista keskustella.

Sari Uusi-Rauvalla, Tomi Louniolla ja Leena Mahrilla on yhteinen tavoite: tehdä ulkoministeriöstä vieläkin parempi työpaikka. Se tarkoittaa, että työntekijöiden ääni pitää saada kuuluviin. Siksi he ovat mukana UHVYn hallituksessa.

Kolmikon mukaan hyvä työpaikka syntyy, kun jokainen saa olla töissä oma itsensä, mutta kaikki puhaltavat yhteen hiileen.

”Avoimuus, selvät pelisäännöt ja kokemus oikeudenmukaisuudesta lisäävät työhyvinvointia”, Sari Uusi-Rauva summaa.

Nyt Uusi-Rauva, Lounio ja Mahr kertovat tarkemmin, miksi he päättivät pyrkiä hallitukseen ja millaisia asioita he haluavat viedä eteenpäin.

Ulkomaanpesti ei saa olla perheelle taloudellinen rasite

Sari Uusi-Rauva, oikeuspalvelu. Vastuuvirkamies, terrorismintorjunta ja kansainvälinen humanitaarinen oikeus. Ulkoministeriössä vuodesta 2012, hallitukseen 2013

”Ennen kuin tulin ulkoministeriöön, työskentelin työntekijäliitossa ay-juristina. Olen erikoistunut työoikeuteen ja hoitanut edellisessä työssäni muun muassa työsopimusriitoja ja työehtosopimusneuvotteluja. Minusta on erittäin tärkeää, että työntekijöillä on etujärjestö, joka tuo heidän äänensä kuuluviin.

Hain hallitukseen myös siksi, että halusin oppia tuntemaan talomme ihmiset ja tavat. UHVYyn liittyminen tarjosi siihen erinomaisen väylän. Olin hallituksessa muutaman vuoden, kunnes otin vastaan pestin ulkomailta ensin Tunisista ja sitten Haagista. Kun palasin Suomeen vuonna 2018, oli luonnollista palata takaisin hallitukseen.

Joukossa on voimaa, ja joukolla epäkohtia voi ratkaista yhdessä. Olen itse pyrkinyt viemään eteenpäin lapsiperheellisten työntekijöidemme asioita, erityisesti ulkomaanpestien korvauskäytäntöjä. Ulkomaanpestit eivät saa olla virkamiehillemme ja heidän perheilleen taloudellinen rasite.

Olen hallituksessa ollessani oppinut myös, millaisia haasteita liittyy esimerkiksi hallintouraan ja erityisvirkamiesten asemaan.

Suurimmalle osalle työntekijöistämme ulkoministeriö ei ole vain työpaikka, vaan elämäntapa. Työntekijät sitoutuvat työhönsä, joten myös työhyvinvoinnista täytyy pitää huolta. Neuvottelemme jatkuvasti talon sisällä toimintatavoista ja korvausjärjestelmistä.     

Jotta pystymme kehittämään kaikkien ulkoministeriön työntekijöiden työhyvinvointia ja työehtoja, täytyy kaikkien työntekijöiden työskennellä yhteisen hyvän eteen.

Vapaa-ajallani ulkoilen. Metsäretket  ja ulkoilu luonnon helmassa ovat hyvää vastapainoa hektiselle työlle.”

Ideoita kannattaa tuoda rohkeasti esiin, arastelu on turhaa

Tomi Lounio, ulkoministeriön Eurooppa-osaston osastoharjoittelija, valmistuu Kavakulta kesällä 2020. Hallituksessa lokakuusta 2019.

”Haluan vahvistaa ulkoasiainhallintoa tuomalla esille henkilöstömme kehittämisideoita ja huolenaiheita. Erityisesti haluan painottaa perheasioita, työhyvinvointia ja yhdenvertaisuutta.

UHVY on saanut vuosikymmenien mittaan aikaan tärkeitä uudistuksia. Haluan jatkaa perinnettä ja varmistaa, että elämme ajassa ja nostamme esille myös nuorempien työntekijöidemme ajatuksia. Yhteistyö on avain siihen, että ulkoministeriö ja edustustot pysyvät mukana maailman muutoksessa. UHVYllä on tärkeä rooli esimerkiksi työsuojeluasioiden asiantuntijana, päivähoitouudistuksen edistäjänä ja avoimuuden vahvistajana. Ajamme eteenpäin päivähoitomaksujen korvausten korotusta, jotta myös lapsiperheet voivat siirtyä pääkaupunkeihin, joissa päivähoito on kalliimpaa.

Työkavereillani on hienoja ajatuksia siitä, mitä voisimme kehittää. Olen kuitenkin huomannut, että uusien ideoiden esittämistä arastellaan – aivan turhaan! Työpaikasta tulee parempi, kun työntekijät ovat aktiivisia. Parhaat ideat syntyvät keskustelun kautta, ja muutos on aina yhteistyön tulos.

Olen jo lyhyessä ajassa tutustunut paremmin eri-ikäisiin ja eri ura-alueita edustaviin kollegoihini. Uutena työntekijänä hallitusjäsenyys on minulle merkittävä tapa oppia uutta ja luoda yhteishenkeä.

Diplomaattiuralla etenkin kollegoilta epävirallisissa keskusteluissa siirtyvä ”hiljainen tieto” on arvokasta myös ammattitaitoni kehittymisen kannalta. Toivon, että kollegani tulevat rohkeasti vetämään hihasta ja vaihtamaan ajatuksia.   

Vapaa-ajalla ihmettelen maailmaa pienen poikani kanssa, juoksen maratoneja ja opettelen soittamaan kitaraa, ukulelea ja huuliharppua.”

Haluan kiinnittää huomiota palkkojen tasa-arvoon

Leena Mahr, ulkoministeriön turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikön assistentti. Ulkoministeriössä helmikuusta 2018, hallituksessa keväästä 2019.

”UHVYn rooli työntekijöidemme oikeuksien ja työolojen turvaamisessa on tärkeä: asioita voi muuttaa vain yhdessä, suurena rintamana.

Haluan kiinnittää huomiota erityisesti palkkojemme tasa-arvoon. Varsinkin hallintouran alussa työntekijöidemme palkkataso on matala. Olen urani alkuvaiheessa enkä halua tyytyä huonoihin työolosuhteisiin, vaan olla mukana parantamassa työntekijöidemme etuja.

Kesällä 2020 siirryn töihin Maputoon, Mosambikin pääkaupunkiin. Muuttokorvausten suuruus vaihtelee merkittävästi eri virkanimikkeidemme välillä.  Se on kohtuutonta, sillä kaikilla työntekijöillämme on samat perustarpeet. Näihin epäkohtiin haluan vaikuttaa.

UHVYn kautta olen tutustunut kollegoihini ja tuttavapiirini on laajentunut. On todella tärkeää tuntea työkavereita yli yksikkörajojen ja eri ura-alueilta. Haluan järjestää tapahtumia jäsenillemme, koska voisimme olla paljon aktiivisempia.

Haluan myös saada laajemman kokonaiskuvan siitä, miten asiat toimivat ulkoasianhallinnossa. Lisäksi hallituksessa työskentely antaa sopivasti vaihtelua työnkuvaani.

UHVY on tietysti talolaisille tuttu, mutta nyt olemme olleet paremmin esillä myös talon ulkopuolella uusittujen nettisivujemme ansiosta. Tietoa meistä löytyy helposti vaikkapa googlettamalla. Toivottavasti toimintamme aktivoituu entisestään ja saamme mukaan myös uusia jäseniä.

Vapaa-ajalla haen vastapainoa työlleni urheilemalla ja ulkoilemalla puolisoni ja kavereideni kanssa.”

Lisää aihepiiristä