Vuoden esimiehellä Pia Stjernvallilla on yksinkertainen motto: ”Onnistun, kun alaiseni onnistuvat”

Ulkoministeri Pekka Haavisto ja puheenjohtajamme Juha Parikka julkistivat 3.12. Säätytalolla vuoden esimieheksi 2019 suurlähettiläs Pia Stjernvallin Pristinasta.

Pia Stjernvall on ollut Kosovon suurlähettiläänä helmikuusta 2018 lähtien. Hänellä on laaja kokemus työskentelystä niin kansainvälisissä organisaatioissa, yksityisellä sektorilla kuin eri tehtävissä ulkoministeriön palveluksessa. Ennen Kosovoon siirtymistä hän toimi siviilikriisinhallinnan suurlähettiläänä ja tätä ennen EUPOL-edustuston päällikkönä Afganistanissa. 

Pian alaiset kertoivat perusteluissaan: ”Hänen johtamisessaan näkyvät hyvät johtamiskäytännöt myös muista kansainvälisistä organisaatioista. Hän on innostava, luova, oikeudenmukainen ja ryhmätyötä tukeva johtaja, joka saa alaisensa tekemään parhaansa”.

”Suurlähettiläänä ja johtajana Pia Stjernvall on asiansa osaava, välitön, luonnollinen ja helposti lähestyttävä. Hänen iloinen olemuksensa helpottaa kaikkea kanssakäymistä, myös vaikeiden asioiden käsittelyä.  Hän pyrkii olemaan reilu ja oikeudenmukainen koko henkilökuntaa kohtaan ja antamaan jokaiselle mahdollisuuksia kehittyä.  Hänen omien sanojensa mukaan: ’Onnistun, kun alaiseni onnistuvat’. Tämä näkyy edustustossa hyvänä ilmapiirinä ja henkilökunnan motivoitumisena”.

Kosovon edustusto on saanut työhyvinvointipalkinnon keväällä 2019. Tämä ei olisi ehkä ollut mahdollista ilman hänen myönteistä vaikutustaan työilmapiiriin ja henkilökunnan yhdessä tekemiseen. Kosovon edustuston hyvä työilmapiiri näkyy myös ulospäin. Työpaikalle on kaikkien hyvä ja turvallista tulla. Jokaisen työpanos on tärkeä..

Vuoden esimiehen julkistus
Ulkoministeri Pekka Haavisto julkisti voittajan yhdessä UHVYn puheenjohtaja Juha Parikan kanssa.
Juha Parikka totesi puheessaan:
”Turbulentteina aikoina, kuten tällä viikolla, vankan esimiestyön ja hyvän johtamisen merkitys on erityisen tärkeää. Juuri nyt UM:ssä kaivataan avointa, suoraselkäistä ja henkilöstöä arvostavaa johtajuutta. On hienoa, että talostamme löytyy hyviä esimiehiä, joita on syytä kiittää ja palkita. Kiitämme useista hyvistä esityksistä, joista välittyi vilpitön halu antaa tunnustusta hyville päälliköille. Hakemuksista välittyi arvostus sellaisia esimiehiä kohtaan, jotka löytävät aikaa kiireenkin keskellä, tukevat, mutta eivät mikromanageeraa, kuuntelevat ja luovat työhyvinvointia ympärilleen.”
Vuoden esimiehen julkistus Säätytalossa
Yleisöä Säätytalossa
Vuoden esimies -kiertopalkinto oli nähtävänä porrastasanteella. UHVY on valinnut vuoden esimiehen jo vuodesta 2002 alkaen.
Lisää aihepiiristä