Vaadimme selkeitä siirtokriteerejä – ei erivapauksille siirtyä kolmannelle perättäiselle suurlähettiläspaikalle

Nimitys- siirto- ja valintakriteereillä tulisi ymmärtää perusteita, jotka ovat objektiivisia, oikeudenmukaisia ja samoja kaikille UH:n virkamiehille. Ilmoitus New Delhin edustuston uuden päällikön nimittämisestä vie uskottavuutta pitkäjänteiseltä henkilöstöpolitiikalta. Kyseinen paikka oli haussa ministeriön sisällä ja paikkaa haki monet ansioituneet diplomaatit. Valituksi tuli kuitenkin – vaikka sinänsä pätevä virkamies – henkilö, joka on juuri palannut kahden suurlähettilään paikan UE-kierrokselta.

Tämä on vastoin pitkään käytännössä ollutta periaatetta ja siirtokriteeriä siitä, että kaksi paikkaa per ulkomaankierros on maksimi kerrallaan. Pitkään yhtäjaksoisesti ulkomaanedustuksessa palvellut virkamies irtaantuu helposti kotimaastaan ja tarvitsee ulkomaankomennusten välissä uutta ankkuroitumista omaan maahansa, jota ulkomailla edustaa.

Talossa on runsaasti kokeneita ja ansioituneita virkamiehiä, joille on ollut vaikeaa löytää sopivia tehtäviä linjaorganisaatiosta tai edustustoista.  On ongelmallista, että käytössä olevia siirtokriteerejä rikotaan räikeästi ja samalla kavennetaan toisten virkamiesten uralla etenemisen mahdollisuuksia.  UHVYn käsityksen mukaan olisi tiukasti pidettävä kiinni siitä, että kahden UE-paikan jälkeen Helsingissä on palveltava minimissään kaksi vuotta ennen seuraavaa UE-postia.

New Delhin päällikkönimityksen kaltainen menettely vaikuttaa kielteisesti työpaikkaviihtyvyyteen ja henkilöstön motivaatioon. Henkilöstön näkökulmasta on tärkeätä, että siirtoihin liittyvistä kriteereistä pidetään kiinni ja ettei tämänkaltaisia erivapaussiirtopäätöksiä ministeriössä tehdä. Vähimmäisvaatimus on, että erivapausnimitykset edes perusteltaisiin avoimesti henkilökunnalle, mitä New Delhin nimityksen yhteydessä ei sitäkään tapahtunut. On huonoa johtamista, jos kriteereitä sovelletaan kovin selektiivisesti eikä perustella päätöksiä, jos kriteereistä katsotaan olevan syytä poiketa.

UHVY on jo pitkään vaatinut nimityskriteereiden uudistamista ja transparenssin lisäämistä. Tällä hetkellä siirtopäätöksiä, tehtävänmääräyksiä sekä virkanimityksiä yleisuralla perustellaan hyvin vajavaisesti. Transparenssi edistää johdonmukaisuutta, ja johdonmukaisuus ja oikeudenmukaisuus edistävät motivaatiota ja työhyvinvointia sekä lisäävät luottamusta rotaatiojärjestelmään. Tehtävänmääräysten tehostamiseksi ja käytännön prosessien parantamiseksi UHVY on tehnyt aloitteen paneeli- ja pisteytysjärjestelmään siirtymisestä, joka tulisi ottaa käyttöön mahdollisimman pikaisesti. Kuten hallinto itsekin toteaa, vain onnistunut siirtosuunnittelu tuottaa joustavan ja tuloksellisen virkamiesten ja heidän vaihtuvien tehtäviensä kokonaisuuden.

UHVY ry
akavalainen henkilöstöyhdistys

Lisää aihepiiristä