YT-johtokunnan kokous 18.10.2019

UHVY pyysi 18.10. pidetyssä YT-johtokunnan kokouksessa seuraavista asioista tilannekatsaukset:

Päivähoitokorvaus
UHVY nosti päivähoitokorvauksen uudistushankkeen esimmäisen kerran esille syksyllä 2018. Viime viikon YT-johtokunnan kokouksessa hallinto vastasi asiassa seuraavasti:

”Ulkomaanedustuksessa lasten päivähoitokorvausta ollaan korottamassa. Hallituksen budjettiesityksessä asia on huomioitu ja asian tekninen valmistelu on käynnistetty. Suunnitelman mukaan uudistettu päivähoitokorvaus tulisi voimaan mahdollisesti syksyn 2020 siirtokierroksella.  Tavoitteena on järjestelmä, jossa virkamiehen omavastuuosuus olisi määritelty, mutta muutoin korvaustapa olisi koulukorvausta vastaava.”

Puolisoiden erityiskorvaus
Hallinto kertoi, että UM on esittänyt puolisoiden erityiskorvauksen nostoa 50 eur/kertynyt UE-vuosi tasolle. Näillä näkymin VM olisi tekemässä tasokorotuksen edellytyksenä olevan lakiesityksen. Jos esitys etenee, muutos voi tulla voimaan vuoden 2021 alussa.

Erityisvirkamiesselvitys
UHVY on jo vuosia pitänyt erityisvirkamiesten uranäkymien puutetta ongelmallisena. Hallinto kertoi, että uan Päivi Hiltunen-Toivio on selvittänyt, miltä vuoden 2012 laadittu selvitys erityisvirkamiesten uranäkymistä näyttää tämän päivän valossa. Erityisvirkamiehille järjestetään valmennuspäivä 22.11.2019, jonka yhteydessä ongelmakohtiin palataan. UHVY pitää asiaa esillä.

Lisää aihepiiristä