Pääluottamusmies Kari Lehtonen: Anna UHVYn valvoa etujasi, jotta voit itse keskittyä omaan uraasi

Sinun kannattaa liittyä UHVYyn, koska me hoidamme parhaiten UM:n henkilökunnan asioita ja toimimme tiiviissä yhteistyössä UM:n hallinnon kanssa. Voit keskittyä rauhassa oman urasi kehittämiseen, kertoo pääluottamusmies Kari Lehtonen.

Sinun kannattaa liittyä UHVYyn, koska me hoidamme parhaiten ulkoministeriön henkilökunnan asioita ja toimimme tiiviissä yhteistyössä UM:n hallinnon kanssa. Voit keskittyä rauhassa oman urasi kehittämiseen, kertoo pääluottamusmies Kari Lehtonen.

Miten UHVY vaikuttaa ulkoministeriössä ja yhteiskunnassa?


Vahva panoksemme ulkoasiainhallinnon toimintakulttuurin parantamisessa on loistava esimerkki ay-liikkeen tarpeellisuudesta Suomessa. Haluamme kehittää ulkoministeriötä sisältä päin. Tulokset syntyvät uskalluksesta ja uusista aloitteista. Varovaisella ”köpöttelyllä” saadaan toki pyöritettyä asioita, mutta se onkin sitten siinä.

Vaikutamme UM:ssa ja talomme ulkopuolella tekemällä esityksiä ja aloitteita, käymällä neuvotteluja ja antamalla lausuntoja. Edustamme jäsenistöämme ammatillisissa keskusjärjestöissä ja teemme paljon muitakin toimia jäsentemme etujen ajamiseksi.

On hienoa, että meillä on tällainen talokohtainen ammattiyhdistys, koska toimintamme on niin erityisluonteista. Teemme tiivistä ja hyvää yhteistyötä UM:n hallinnon kanssa. Moni kehityskohde nousee esiin henkilökunnan aloitteesta, ja me viemme UHVYssä sitten sitä eteenpäin.

UHVYnä tunnemme talomme historian, nykyhetken sekä tulevaisuuden. Olemme paras asiantuntija koko UH-työkaaren moninaisuudesta ja yhdenvertaisuuden vahva takaaja työyhteisössämme. Olemme pystyneet käsittelemään ristiriitoja, eikä UHVY ole kahakoista halvaantunut.

Itse olen ollut UHVY:n jäsen yli 40 vuotta. Paljon on vettä virrannut joessa tänä aikana, ja nykyään UHVY:n merkitys tunnustetaan koko talomme kehittäjänä.

Miksi UM:n työntekijän kannattaa kuulua UHVYyn?

Talokohtaisena ammattiyhdistyksenä UHVY tuntee jäsenistönsä tarpeet parhaiten. Meillä on ammattitaitoa kehittää UM:n hallinnon kanssa oikeudenmukaista ja tasapuolista henkilöstöpolitiikkaa.

Vaikeistakin asioista pitää pystyä puhumaan avoimesti ja epäkohtiin pitää puuttua. Tämä on sekä työnantajan että työntekijän etu. Minun mielestäni UHVY on ikään kuin kanava hallinnon ja työntekijöiden välillä, me tuomme julki ehdotuksia ja huolenaiheita hallinnolle.

Moni UM:ssa ajattelee, että oman urakehityksen takia ei kannata nostaa esille vaikeita asioita. Siksi on hyvä, että olemassa taho, joka puhuu puolestasi. Anna siis meidän hoitaa kiperät kysymykset – niin olemme hoitaneet ennenkin!

Vaikutamme UHVYssä monin tavoin. Tapaan UM:n henkilöstöjohtajaa säännöllisesti, ja olemme puheenjohtaja Juha Parikan johtaman puheenjohtajiston kanssa mukana myös UM:n yt-johtokunnassa. Meidän on aina helppoa puhua hallinnon kanssa erilaisista asioista.

Elämme nyt aika seesteistä ja hyvää aikaa, eikä meillä ole työnantajan kanssa kovin dramaattisia näkemyseroja. Hallinnolla on halua kehittää työpaikkaamme. Mutta meidän pitää olla UHVYssä valppaana, koska henkilökunnan hyvinvointi on meidän ykkösasiamme.

Luottamusmiesvahvuutemme ministeriössä on tällä hetkellä varapääluottamusmies ja kuusi luottamusmiestä sekä eri puolilla maailmaa kahdeksan luottamusmiestä.Tavoitteenamme on, että kaikissa suurissa edustustoissa olisi luottamusmies. Ministeriössä toimivia luottamusmiehiä tapaan säännöllisesti ja muita mahdollisuuksien mukaan.

Yhteydenpito jäseniin on palkitsevaa, vaikka hoitamamme asiat ovat usein hankaliakin. Ihmisellä on oltava paikkoja, joissa hän voi nostaa esiin ongelmia ilman, että tulee tuomituksi tai merkityksi ”mustaan kirjaan”. Meillä UM:ssa ikävä kyllä elää vieläkin ilmapiiri, jossa ihmiset pelkäävät saavansa valittajan leiman.

Miksi haluat itse kuulua UHVYyn?

Liityin aikoinaan UHVYyn, koska se oli minulle luonnollisin ja läheisin tapa olla yhteisissä asioissa ajan hermolla UM:n tapaisessa virastossa.

Asioiden edistäminen oikeudenmukaisesti on palkitsevaa. Esimerkiksi esityksemme päivähoitokorvauksen saamisesta ulkomailla meni yllättävänkin nopeasti eteenpäin ja toteutuu jo tänä vuonna.

Nautin kun ihmiset voivat hyvin työssään ja ovat vapautuneita. Kuulutankin sellaisen vanhan hyvän me-hengen ylläpitoa! Uhvyläisyys merkitsee minulle yhdessä tekemistä ja yhteen hiileen puhaltamista.

Olen ollut UHVYssä monenlaisissa rooleissa, muutaman kerran luottamusmiehenä ja hallituksessa. Oma kokemukseni antaa perspektiiviä työhöni. Ihmisen elämä on jatkuvaa oppimista. Elämäni aikana olen oppinut näkemään, että ihmiset ja heidän tarpeensa ovat erilaisia. Kaikkia pitäisi silti pystyä kuuntelemaan ja kohtelemaan tasavertaisesti.

Miten vietät vapaa-aikaasi?

Urheilu on ollut aina lähellä sydäntäni. Olen urheillut koko ikäni ja harrastanut monia lajeja. Nykyään pelaan ikäluokassani tennistä ykkösdivarin ja SM-tason rajamaastossa. Pelaan myös golfia, mutta en aivan niin tosissani.

Ota yhteyttä
Pääluottamusmies Kari Lehtonen, kari.lehtonen@formin.fi
P. 050 409 1454

Pääluottamusmies Kari Lehtonen

  • UHVY ry:n päätoiminen pääluottamusmies 2018–2019.
  • Jäsen UM:n yt-johtokunnassa yhdessä puheenjohtajan kanssa.
  • Työsuojeluvaltuutettu.
  • Työura ulkoministeriössä: yli 40 vuotta, joista 23 vuotta ulkomailla. Viimeisimmät: viisumiyksikön päällikkö Pietarissa (2014–2017) ja konsuliasioiden yksikön rikosoikeudellisista asioista vastaava virkamies (2011–2014) sekä konsuliyksikön päällikkö Tallinnassa 2007–2011.
  • Ulkoministeriöön 1979.

Näissä asioissa kannattaa ottaa yhteyttä pääluottamusmieheen

  • UHVY:n jäsenet kaikilta ura-alueilta voivat olla aina yhteydessä erilaisissa ongelmatilanteissa tai tiedon etsimisessä.
  • Esimerkkejä: virkaehtosopimuksen sisältö, laajuus tai palkkausjärjestelmän toimivuus.
  • Myös kaikki muut asiat, jotka liittyvät jäsenistön etujen edistämiseen ja valvomiseen tai tuen ja turvan tarpeeseen.

Lisää aihepiiristä