Terveiset UHVYn kevätkokouksesta 2019

Kokouksessa valittiin hallitus kaudelle 1.8.2019 – 31.7.2021. Puheenjohtajana jatkaa Juha Parikka ja varapuheenjohtajina jatkavat Marika Knaapila-Navarrete ja Jan Koivu. Osa nykyisen hallituksen jäsenistä siirtyy UE:hen, joten uusiksi jäseniksi valittiin: Miia Haavisto-Koskinen, Marko Laine ja Leena Mahr.

Kevätkokouksessa Sonckin salissa 27.5.2019 valittiin hallitus kaudelle 1.8.2019–31.7.2021.

Puheenjohtajana jatkaa Juha Parikka ja varapuheenjohtajina jatkavat Marika Knaapila-Navarrete ja Jan Koivu. Osa nykyisen hallituksen jäsenistä siirtyy UE:hen, joten uusiksi jäseniksi valittiin: Miia Haavisto-Koskinen, Marko Laine ja Leena Mahr. Vanhoina jäseninä jatkavat hallituksessa: Tiina Kuntsi, Riitta Schneider, Timo Täyrynen, Sari Uusi-Rauva ja Petri Wanner. Muutamiin vapaaksi jääneisiin paikkoihin saadaan varmaan syksyllä täydennystä UE:sta palaavista. Jos olet kiinnostunut, niin ota yhteyttä puheenjohtajaan tai toimistoon!

Miia Haavisto-Koskiselle (kuvassa vasemmalla) ja Marko Laineelle hallitustyö on tuttua ennestään, molemmat ovat palanneet hiljattain ulkomaan postilta, jota ennen olivat mukana UHVYn työssä. Leena Mahr on tullut UM:ään v. 2018, tosin on ollut jo aiemminkin UM:ssä asemamaasta palkattuna. Tervetuloa uudet ja vanhat jäsenet aktiiviseen porukkaan mukaan!

Kevään aikana on työstetty UHVYn brändiä, sisältöstrategiaa, pohdittu arvoja, viestintää ja toimintaa – tulokset esiteltiin kevätkokouksessa, työ jatkuu. Vuoden 2018 toimintakertomus hyväksyttiin ja todettiin, että tekemistä on UHVYssä riittänyt enemmän kuin tarpeeksi.

Vuoden 2018 tilinpäätös oli ensimmäinen, jossa UHVY kuului Akavaan koko vuoden, joten kulurakenne oli vähän erilainen verrattuna aiempaan – vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja tilivelvollisille.

Puheenjohtajan katsauksessa Juha Parikka kertoi yhteistyöstä Akavan ja Jukon kanssa, joka on sujunut erinomaisesti:  ”olemme saaneet valtavasti toiminnallista tukea Jukolta ja kummiliitto YKAlta,  säännöllisiä nelikantatapaamisia on ollut noin kerran kuussa”.

AVAn kanssa yhteistyö on kehittynyt ja AVAn hallituksessa on hyvä yhteishenki ja synergia.  Samankaltaisuus ja talokohtaisuus yhdistävät meitä.

Edunvalvonnan kysymyksistä hän kertoi, että valtioneuvoston yhteisen palkkausjärjestelmän esiselvitys on yhä kesken. Sen jälkeen selviää edetäänkö vähitellen kohti neuvotteluja, jotka kestänevät useita vuosia – hintalapusta vain arvioita – 200-700 miljoonaa.

Uuden keskustason VES-neuvottelut käynnistyvät näillä näkymin loppuvuodesta. Erinäköiset keskustelut työajasta ja sen pituudesta sekä rahalliset kompensaatiot nousevat todennäköisesti keskusteluissa esiin. Paikallisissa tarkentavissa VES-neuvotteluissa päästiin tällä kertaa sopimukseen ja korotukset kohdentuivat vaatiluokkiin 7B-11B. 

Puheenjohtaja puhui myös häirintäselvityksestä, HR-rakenteen uudistamisesta, siirto- ja valintaprosesseista, UE-korvauksista, tilakysymyksistä ym. joista lisää seuraavassa pj-kirjeessä.

UHVYn juhlavuosi lähenee, historian kirjoitus on edennyt, uusi brändi ja strategia on tehty ja työtä jatketaan perustamalla uudet kotisivut.

UHVYn 50-vuotisjuhla järjestetään 20.5.2020 klo 18 ravintola Pörssissä – varaa kalenteristasi!

Lisää aihepiiristä