Kannanotto hallintojohtajan nimittämisestä paneeli- ja pisteytysmenetelmällä

UHVYn tavoite on, että ministeriön johtotehtäviin saadaan parhaat voimat ja kyvyt, jotka ovat omalla tähänastisella urallaan osoittaneet kykynsä toimia vastuullisina johtajina ja esimiehinä. Hallintojohtajan viran erikoisluonne mahdollistaa myös sen, että UM:n ulkopuolinen erikoisosaaminen voi tulla kyseeseen.

Pätevimmän ja sopivimman kandidaatin valitsemiseksi UHVY esittää, että hallintojohtajan viran täyttämisessä siirrytään käyttämään paneeli- ja pisteytysmenetelmää..

UM:n hallintojohtajan 1.8.2019 alkavan määräaikaisen 5-vuotisen viran hakuaika on umpeutunut.  Kyseessä on yksi ulkoasiainhallinnon keskeisimmistä tehtävistä, jolla on vaikutusta sekä talomme päivittäiseen hallinnointiin, että ennen kaikkea sen kehittämiseen tehokkaana Suomen ulkopolitiikan tekijänä ja vaikuttajana.

UHVYn tavoite on, että ministeriön johtotehtäviin saadaan parhaat voimat ja kyvyt, jotka ovat omalla tähänastisella urallaan osoittaneet kykynsä toimia vastuullisina johtajina ja esimiehinä. Hallintojohtajan viran erikoisluonne mahdollistaa myös sen, että UM:n ulkopuolinen erikoisosaaminen voi tulla kyseeseen.

Pätevimmän ja sopivimman kandidaatin valitsemiseksi UHVY esittää, että hallintojohtajan viran täyttämisessä siirrytään käyttämään paneeli- ja pisteytysmenetelmää, jossa systemaattisen ja avoimen asiantuntijaprosessin seurauksena päädytään 2-3 hyvin perustellun ja harkitun kärkiehdokkaan joukkoon, josta nimittävä taho voi valintansa tehdä. 

Ko. käytäntö on voimassa useassa verrokkitapauksessa kuten Britannian FCO:ssa, EU:n komissiossa ja ulkosuhdehallinnossa.   Koko henkilökunnalle merkittävässä hallintojohtajan nimityksessä voitaisiin tukimenetelmänä käyttää myös amerikkalaistyylistä ”hearings”-kuulemista, jossa esimerkiksi eri henkilöstöryhmien edustajat voivat tentata kärkiehdokkaat henkilöstötilaisuudessa.

Hallintojohtajan valitsemisessa paneeli- ja pisteytysmenetelmä toimii seuraavasti:

  1. Paneeli koostuu talon johdon ja henkilöstöhallinnon edustajista sekä ulkopuolisista asiantuntijoista
  2. Hallintojohtajan nimityksen ollessa kyseessä paneelia johtaa AVS-PAL, ulkopuolisina asiantuntijoina toimivat esimerkiksi valtiokonttorin pj tai ylijohtaja, hallinnon asiantuntija elinkeinoelämästä (esimerkiksi entinen Nokian-johtokunnan jäsen kuten UM:n valinta- ja koulutusryhmässä parhaillaan), henkilökuntaa edustaa päätoiminen pääluottamusmies. Myös entisiä suurlähettiläitä voidaan käyttää tarvittaessa paneelin asiantuntijoina. Sihteerinä toimii henkilöstöhallinnon HR-ammattilainen.
  3.  Hakijoiden nimet julkistetaan avoimesti.
  4. Paneeli suorittaa ehdokkaiden short-listauksen (6-7 hakijaa) ja päättää psykologisiin soveltuvuustesteihin kutsuttavista. Ehdokkaat pisteytetään objektiivisesti.
  5. Tämän jälkeen paneeli suorittaa kandidaattien arvioinnin ja haastattelut sekä tekee ehdotuksen tehtävään parhaiten sopivista 2-3 henkilöstä. Ko. henkilölista esitetään päättävälle taholle valtiosihteerin johtaman Avain-ryhmän käsittelyn jälkeen.
  6. Nimittävä taho suorittaa nimityksen Avain-ryhmän hyväksymän listautuksen perusteella.

Paneeli myös julkistaa kolmen kärkiehdokkaan listan, jotka se arvioi sopiviksi ja päteviksi hallintojohtajan virkaan. 

Paneeli varmistaa valinta- ja nimitysprosessin avoimuuden ja sen, että ko. virkaan tulee nimitetyksi paras mahdollinen hakija.  Samalla valinta- ja nimitysprosessin uskottavuus ja luotettavuus paranevat.  Myös eri osapuolten (talon johto; henkilöstöjohto; henkilöstö sekä UM:n sidosryhmät) näkökulmat, vaikutusmahdollisuudet ja tarpeet tulevat monipuolisesti kuulluiksi ja huomioiduiksi. 

Paneelikäytäntö ei rajoita ministeriön nimitysvaltaa esittämällä kolmen ko. tehtävään parhaiten soveltuvan 2-3 kärkiehdokkaan nimet tarvittaessa ilman numerojärjestystä.

Henkilövalinnasta tehdään perustelumuistio, joka julkaistaan valtiovarainministeriön ”Ohjeen virantäytössä noudatettavista periaatteista” mukaisesti (VM 29.11.2016).

Lisää aihepiiristä