Mikä on suomalaisen diplomatian tulevaisuus supistuvien voimavarojen paineessa?

Ulkoasiainhallinnossa palvelee korkeatasoista väkeä, mutta mikä on suomalaisten diplomaattien tulevaisuus, kysyi UHVYn puheenjohtaja Juha Parikka eduskunnassa pidettävillä suurlähettiläspäivillä 31.8.2018.   

”Mikäli metoo-haasteista halutaan selvitä, UM tarvitsee jatkossa uudenlaisen toimintakulttuurin,” Parikka totesi. UHVY kannattaa Akavan aloitetta, että jatkossa häirintätapauksissa, ml. seksuaalinen häirintä, kanneoikeus tulee olla myös henkilöstön edustajilla.  Tämä on tärkeä yhteiskunnallinen kysymys, sillä yksilön on vaikea asettua yksin isoja koneistoja vastaan, jotka tutkimusten mukaan helposti syyllistävät, vähättelevät ja peittelevät tilanteissa, joissa julkitulon pelätään heikentävän organisaation julkis- ja  työnantajakuvaa.       

UM:n henkilöstöjärjestö UHVY ry on huolissaan siitä, miten suomalaisen diplomatian korkea taso pidetään yllä, mikäli Suomen kansainväliseen edustautumiseen käytettävissä olevat määrärahat jatkavat supistumistaan. 

”Miten tästä eteenpäin, miten takaamme henkilöstömme korkean tason jatkuvuuden? Edustustojen sulkemisia ennakoidaan jälleen kerran ja väkemme mahdollisuudet palvella Suomea ulkomailla kaventuvat.   Saamme yhä hyvää väkeä taloon, kuten parin viikon päästä alkavan uusimmankin diplomaattikurssin rekrytoinnit osoittavat, mutta näkymät eivät ole lupaavat.  Myös virkamiestemme nuorin polvi on sen havainnut ja laati – ulkomaankauppaministeri Kai Mykkäsen toimeksiannosta – paperin niistä kiperistä kysymyksista, jotka edessämme ovat. ” Parikka jatkoi.

UHVY piti sekä tuloksia että aloitetta merkittävänä.  On oleellista myöntää, etteivät kaikki asiat ole kohdallaan ja että talomme kehittämis- ja parannustoimia tarvitaan merkittävästi jo pikaisesti.   

Suomen suurlähetystöissä palvelun täytyy olla taloudellisesti mielekästä.  Nykyregiimin jatkuessa perheiden ja työelämässä uraa tekevien puolisoiden saaminen mukaan ulkomaanedustukseen tulee entistäkin vaikeammaksi.  Kuka heikentäisi lastensa koulunkäyntimahdollisuuksia, puolisonsa uraa ja eläkettä sekä samalla eläisi huonommilla tuloilla kuin Helsingissä?   

Keskusjärjestömme Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder on painottanut, että Ay-liikkeellä tulee olla reseptejä kiperien kysymysten ratkaisuun, pelkkä valittaminen ei riitä.   UHVYllä näitä ehdotuksia riittää, mutta niiden toteuttaminen on osoittautunut vaikeaksi oikean uudistushalun puuttuessa hallinnostamme. 

”Mitä tulee häirintään, niin UM tarvitsee uuden toimintakulttuurin.  Pelkkä puuttuminen yksittäisiin häirintätapauksiin, mikä sekin on ollut heikkoa pari vuotta sitten läpikäydyn Tukholman-suurlähetystön tapauksen jälkeen, ei riitä. Nollatoleranssin kautta käyttäytymismalleihin on saatava selkeä muutos.  Uusi toimintakulttuuri edellyttää uusia asenteita ja sen hyväksyntää, että maailma näissä asioissa yksinkertaisesti on muuttunut.  Nykyaikainen työsuojelu pitäisi ajatella tuottavuuden näkökulmasta.  Ongelmia ei lakaista maton alle, vaan asioita ratkotaan yhdessä – kokemuksia jaetaan ja niistä opitaan”, jatkoi Parikka.  

Häirintäluvut kertovat omaa karua kieltään UM:n työkulttuuriin liittyvistä ongelmista. Viime keväällä ulkoasiainhallinnossa toteutetun Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn mukaan, jossa vastaajia oli 376 työntekijää, mikäli häirinnästä on tehty esimiehelle ilmoitus, 54 ilmoituksessa – saatujen vastausten mukaan – vain 13:ssa olisi asiaa lähdetty selvittämään ministeriön ohjeiden mukaisesti. 17 kertaa näin ei olisi tapahtunut ja 24 tapauksessa ilmoituksen tekijä ei tiedä miten asia eteni.   

 ”On sanomattakin selvää, että näin ei voi jatkua, enkä tämän perusteella ihmettelekään sitä, että neuvottelujärjestömme JUKO on puuttunut asiaan kirjelmöimällä sekä ulkoministerin että ulkomaankauppaministerin suuntaan. ”

UHVY kannattaa Akavan aloitetta, että jatkossa häirintätapauksissa, ml. seksuaalinen häirintä, kanneoikeus tulee olla myös henkilöstöjärjestöillä.   -”Tämä on tärkeä yhteiskunnallinen kysymys, sillä yksilön on vaikea asettua yksin isoja koneistoja vastaan, jotka tutkimusten mukaan helposti syyllistävät, vähättelevät ja peittelevät tilanteissa, joissa julkitulon pelätään heikentävän ko. organisaation julkis- ja  työnantajakuvaa.”, toteaa Parikka. 

Talo- ja urakohtainen henkilöstöjärjestö  UHVY ry on ollut Akavan jäsen vuodesta 2017 lähtien. Yhdessä sen UM-läisen sisarjärjestön,  Akavan tutkintoliittolaisia edustavan UH-Akavan kanssa, se edustaa  1100 akavalaista virkamiestä ulkoasiainhallinnossa.  

”Tämä on mittava voima ja yhteisrintama. Saavutettu yhtenäisyys Akavan sisällä lupaa hyvää edunvalvonnallemme”, Parikka ennustaa.

Lisää aihepiiristä