Mikä UHVY on?

UHVY ry on ulkoasianhallinnon henkilöstön ammatillinen etujärjestö ja vahva vaikuttaja työntekijöiden arjessa. Kehitämme hyvää työelämää yhteistyössä työnantajan kanssa. Nostamme rohkeasti esiin keskustelunaiheita ja muutostarpeita työpaikallamme.

Olemme ulkoasiainhallinnon suurin ammattijärjestö: meitä uhvylaisia on yli 700. Olemme talokohtainen järjestö, joka tuntee ulkoasiainhallinnon arjen erittäin hyvin.

Teemme tiivistä yhteistyötä UM:ssä toimivan UH-Akavan kanssa, joka on AKAVAn tutkintoliittoihin kuuluva yhdistys. UHVY on kuitenkin UM:ssä ainoa henkilöstöjärjestö, joka varsinaisesti kuuluu Akavaan ja JUKOon.

Olemme myös suurin akavalainen järjestö UM:ssä. Akavan tutkintoliitoista eniten jäseniä ministeriössä on YKAlla (Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry), jolla on hieman yli sata um:läistä jäsentä. YKA toimii myös UHVYn kummiliittona Akavassa. UHVYn ja YKAN välinen yhteistyö on sekä tehokasta että rakentavaa. Tähän yhteistyöhön osallistuu aktiivisesti myös UH-Akava.

Jäsenistömme on osaavaa ja liikkuvaa

Jäsenistömme ammattinimikkeet vaihtelevat suurlähettiläästä toimistosihteeriin ja erityisvirkamiehestä vahtimestariin.

Ulkoasiainhallinnolla on 97 suurlähetystöä tai muuta toimipistettä ulkomailla. Työntekijä työskentelee toimipisteessään yleensä kaksi–neljä vuotta, minkä jälkeen hän voi siirtyä toiseen maahan. Tehtävästä toiseen vaihtaminen on tavallista. Jäsentemme työnkuvat poikkeavat kohdepaikkojen vaihtumisen takia muusta valtionhallinnon tehtäväkuvista.

Taustalla korkeatasoinen tuki ja yhteistyö

Meillä on hyvät ja ammattitaitoiset taustavoimat. Keskusjärjestömme  on korkeakoulutettujen AKAVA ja neuvottelujärjestömme akavalainen JUKO, johon kuulumme valtion akavalaisten yhteenliittymän VAKAVAn kautta.

Valtakunnallinen pääsopijajärjestö JUKO (Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö) neuvottelee puolestamme yleiset työehtosopimukset paikallisen sopimisen ja edunvalvonnan kuuluessa UHVYlle.

Perustimme kahden muun talokohtaisen järjestön, Verovirkailijain Liiton ja Tullivirkamiesliiton, kanssa yhteisen kattojärjestön eli Ammattiliitto AVA ry:n vuonna 2017 liittyessämme Akavaan.

AVAn jäsenmäärä on noin 6000. UHVYn puheenjohtaja toimii AVAn varapuheenjohtajana. AVA määritellään keskisuureksi liitoksi Akavassa.

UHVYn jäsenet kuuluvat Työttömyyskassa Aariaan, joka maksaa työttömyyskorvausten lisäksi myös vuorotteluvapaakorvaukset.

Puheenjohtaja Mari Neuvonen

p. 050 407 2755