Puheenjohtaja Mari Neuvosen syyskirje 2023

Hyvät jäsenet,

Kiitos taas kaikille aktiivisista yhteydenotoista, viesteistä ja kysymyksistä. Ne ovat meille aina tärkeitä ja arvotettuja. Palkkakysymysten osalta voin ilokseni todeta, että olemme käynnistäneet oman UPJ uudistukseen tähtäävän selvityksen palkkavaaka-konsultin kanssa. Olemme tavanneet konsulttia ja pyytäneet jäsenistöämme omasanaisesti kertomaan pahimmista puutteista hänelle. Kaikkein ilmeisintä on, että ulkoministeriön tehtävänkierto ja jatkava siirtyminen eivät toimi UPJ:n kanssa. Myöskään kokemuksen tai kielitaidon osaamisen kerryttäminen eivät näy meidän palkoissamme. Nämä ovat kaksi keskeisintä asiakokonaisuutta, johon odotamme häneltä konkreettista muutosehdotusta. Informoimme ja kyselemme teidän näkemyksiä, kun saamme ensimmäisen kirjallisen esityksen työn tueksi.

Toinen ajankohtainen palkkaan vaikuttava kokonaisuus on parhaillaan käynnissä oleva virastoeräneuvottelu. Meille on tavoitteena saada niissä avattua sekä hallintouran vaativampia uusia tehtäviä (10a ja 10b) sekä diplomaatti –ja erityisuralaisille 12b tason tehtäviä. Keväällä tehdyn jäsenkyselyn perusteella tähän (uudet tehtävät) osuuteen käytetään 0,5%:n ja sen ohella kaikille tulee normaali 2%:n yleiskorotus.

Lisäksi meille on tärkeä pyrkiä vaikuttamaan käynnissä olevaan ulkoasianhallinnon organisaatiouudistukseen. Olemme olleet työryhmän kuultavina sekä oma-aloitteisesti että pyydettynä. Kuuleminen on luonnollisesti tärkeä keino vaikuttaa, mutta toki työryhmän jäsenenä siihen olisi parempi mahdollisuus. Siihen valitettavasti emme saaneet kutsua.  Meillä on muutama keskeinen viesti, joita tulemme kerta toisen jälkeen nostamaan. Meille on tärkeää työryhmän kuulemisten yhteydessä hyödyntää hallintouralaisten työryhmän johtopäätöksiä. Työryhmä on istunut vuoden hallintojohtajan vetämänä ja työstänyt paljon hyviä ehdotuksia, joita olisi aika toimeenpanna. Kaikilla mahdollisilla tasoilla.

Yksi tärkeimmistä viesteistämme on esitys ammattimaisesta henkilöstöhallinnasta, sama, jota myös useiden edustustojen työryhmälle toimittamissa lausunnoissa korostettiin. Esitämme jälleen siirtymistä ulkopuoliseen, urakierron ulkopuolella olevaan ammattitaitoiseen henkilöstöhallintaan sekä samalla siirtymistä meriittipohjaiseen, pisteytettyyn siirtopolitiikkaan tehtäviä täytettäessä

Toinen keskeinen viestimme työryhmälle liittyy sekä johtamiseen että muuhun oppimiseen. Uusien ulkopoliittisten painopisteiden ja maailmantilanteen yhä suuremman arvaamattomuuden vuoksi olisi erittäin tärkeää, että henkilöstön taitojen ja osaamisen kehittäminen olisi järjestelmällistä ja institutionalisoitua, sekä myös kannustavaa.  On selvää, että uusiin tehtäviin pitää pystyä kouluttautua käyttäen työaikaa ja osallistuen siihen osittain fyysisesti. Siksi myös koulutukseen osallistuminen tulisi nostaa ministeriötasolla selkeäksi prioriteetiksi ja edellytykseksi esimerkiksi siirroille tai uraetenemiselle. Toivomme, että koulutus ja osaamisesta huolehtiminen nousisi uudeksi prioriteetiksi mahdollisimman pian.

Lisäksi muistutamme yhä resurssitarpeesta. Nyt kun taas on syttynyt uusia kriisejä maailmalla, nousee jälleen pienten edustustojen resurssit etualalle. Olemme erittäin huolissamme pienten edustustojemme henkilökunnasta ja siitä, miten esim. yhden lähetetyn hallintouralaisen edustustoissa sotaakäyvissä Lähi-idän maissa selvitään.  Miten toteutetaan lomat – miten taataan, että henkilökunta pääsee sotaa käyvistä maista edes hetkeksi lepäämään? Työturvallisuuden osalta työnantajalla on ankara vastuu.

Haasteista huolimatta toivotan teille kaikille hyvää syksyn jatkoa ja kannustan osallistumaan UHVY:n syyskokoukseen, joka järjestetään 13.11.2023 läsnätilaisuutena Merikasarmilla.

Lisää aihepiiristä