Mari Neuvonen UHVYn uusi puheenjohtaja

UHVYn uudeksi puheenjohtajaksi on valittu lähetystöneuvos Mari Neuvonen. Hän aloitti tehtävässään 5.4.2022. Mari on koulutukseltaan filosofian tohtori Bristolin yliopistosta sekä juristi että valtiotieteilijä Turun yliopistosta. UM:n palveluksessa hän aloitti vuonna 1997.

Tällä hetkellä Mari työskentelee Pohjoisen Afrikan yksikössä. Hän on Suomen edustaja Välimeren Unionissa sekä toimii Anna Lindh säätiön hallituksen puheenjohtajana. Lisäksi hän hoitaa EU:n eteläiseen naapurustoon liittyviä kysymyksiä sekä seuraa Punaisenmeren yhteistyötä. UE kokemusta Marilla on mm. Egyptistä, jossa hän toimi suurlähetystön kakkosvirkamiehenä ennen paluuta Afrikan ja Lähi-idän osastolle. Lisäksi hän on palvellut Brysselissä Euroopan Parlamentissa, Suomen pysyvässä edustustossa sekä Euroopan Ulkosuhdehallinnossa. Hän on työskennellyt myös Suomen suurlähetystöissä Bonnissa ja Berliinissä.

UHVYn roolia hän pitää keskeisenä henkilöstön äänitorvena; järjestöllä on pitkät ja arvokkaat perinteet mutta jäsenien eduista huolehtiminen vaatii jatkuvaa työtä muuttuvassa ympäristössä. Ulkoasiainhallinnon virkamiehet ovat ammattitaitoisia, ahkeria ja talolle lojaaleja, jotka palvelevat mitä moninaisemmissa ja vaativimmissa paikoissa ympäri maapalloa – osaava ja sitoutunut henkilöstö ei ole itsestään selvyys.  Mari haluaa kannustaa jäsenistöä aktiivisempaan edunvalvontaan, ajaa oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa sekä työntekijöiden erilaisten elämäntilanteiden mukaan lukien perheiden parempaa huomioimista ulkoministeriön palveluksessa.

Tulossa on uuden puheenjohtajan Mari Neuvosen haastattelu.

Lisää aihepiiristä