Koronan pyörteessä tehdään upeaa työtä – ja kuuluu myös hyviä uutisia

Hyvät UHVYn jäsenet ja koko UM:n henkilöstö,

Koronakriisi on heittänyt sekä kotiministeriön että edustustomme pyörteeseen, jollaisessa emme ole olleet sitten toisen maailmansodan. Paineet ovat kovat ja käänteet nopeita.

Me UHVYssä olemme seuranneet tarkkaan kriisin kehitystä ja sen vaikutuksia ministeriön ja lähetystöjen toimintaan sekä ennen kaikkea henkilöstöömme. Jaksaminen on ollut monessa paikassa koetuksella, mutta henkilöstö on pärjännyt hyvin! Erityisesti konsulipalvelumme sekä ministeriössä että edustustoissa ovat selviytyneet vaikeasta tehtävästään kiitettävin arvosanoin.

Raskaassa tilanteessa on tärkeä muistaa työn tekemisen reunaehdot – ja kuulla myös hyviä uutisia! 

VES voimassa – ylityökäytännöt ovat siis ennallaan

Myös talomme hallinto on kyennyt vastaamaan koronan haasteeseen ja tehnyt sen jopa erinomaisesti. Vastauksia ja ratkaisuja vaikeisiin tilanteisiin ja henkilöstön huolenaiheisiin on saatu, eikä ylilyöntejä ole tapahtunut tai kantautunut korviimme.

Korona vaatii monilta yhteiskunnan aloilta venymistä ja jaksaminen on koetuksella, niin myös UM:ssä.

Olemme muistuttaneet, että valmiuslaista huolimatta valtion virkaehtosopimus (VES) on normaalisti voimassa, eivätkä valmiuslain tuomat väliaikaiset muutokset koske UH:ta. Kuten akavalaisilla kollegoillamme muissa ministeriöissä, tullissa, poliisissa tai puolustusvoimissa, myös meillä ovat käytössä normaalit ylityökäytännöt korvauksineen. Ylityömääräys voidaan antaa suullisesti tai sähköpostilla, joten kiireeseen määräysten antamisessa ei voi vedota.

Työskentelemme julkisella sektorilla ja matalapalkka-alalla, joten vaikeina aikoina työsuhteemme pysyvyyden edut korostuvat. Juuri nyt asiamme ovat hyvin verrattuna esimerkiksi yksityiseen sektoriin.

Raskaan koronakriisin jälkeen työnantajan on kuitenkin muistettava myös kotilomamatkat. On tärkeää, että edustustojen työntekijät saisivat pitää vuosilomansa ves-sopimuksen mukaisesti eli vähintään 10 arkipäivää yhdenjaksoisesti 30.9. mennessä. Tämän ylittävä osa voidaan antaa myöhemmin yhdessä tai useammassa jaksossa. Kesälomasijaisten lähettäminen ulkomaanedustustoon tulee tämän pohjalta tarkastella tapauskohtaisesti.

Palkat nousevat ja KIKY-tunnit poistuvat 

Koronasta huolimatta olemme saaneet myös hyviä uutisia. Valtion osalta työmarkkinaneuvottelut saatiin päätökseen maaliskuun lopussa. Neuvottelijamme JUKOssa, poliisien puheenjohtaja Jonne Rinne ja neuvottelupäällikkömme Markku Nieminen, tekivät hyvää työtä, ja saimme läpi keskeiset tavoitteemme täysimääräisesti. Lisää liksaa on siis tiedossa! 

Tässä tärkeimmät tulokset:

  • Kokonaiskorotus on pyöristettynä 3,1 prosenttia. Sopimusaika yltää kevääseen 2022.
  • Yleiskorotukset toteutuvat niin, että 1.8.2020 ja 1.6.2021 lähtien tulevat maksuun yhteensä 2,1 prosentin korotukset. Erikseen talokohtaisesti neuvotellaan 1,0 prosentin virastoerä, joka tulee voimaan 1.5.2021. Mikäli virastoerän kohteista ei työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen kesken päästä sopuun, raha jaetaan prosentuaalisena yleiskorotuksena. 
  • KIKY-tunnit poistuvat ja ensi kesän lomarahat maksetaan täysimääräisinä, kuten aiemmin jo tiedettiinkin. 
  • KIKY-tuntien poistuminen tarkoittaa, että jo lokakuun alusta työaika lyhenee entiseen mittaansa. Meillä se tarkoittaa 7 t 15 min pituisiin työpäiviin palaamista.

Työmarkkinaneuvottelujen hyvinä tuloksina voidaan lisäksi todeta, että vuosikausia hiertänyt kiista ylitöistä ja niiden korvaamisesta on saatu päätökseen. Jos virkamies joutuu viikonloppuna töihin tehtyään viikon aikana normaalin työajan kellonajoista riippumatta ja liukumia hyödyntäen, on viikonloppuna tehtävä työ kokonaisuudessaan ylityötä. Kannattaa huomata, että muutos tuli voimaan huhtikuun alussa

Kyse on merkittävästä uudistuksesta sekä korvauksena että oikeusturvakysymyksenä, sillä aiemmin viikonlopputyöstä oli mahdotonta saada ylityökorvausta, elleivät edellisen viikon työtunnit olleet sataprosenttisesti täysiä.

Asiantuntijauraa rakentamaan; UE-korvaukset remonttiin

Muista tärkeistä ja ajankohtaisista edunvalvontakysymyksistä mainittakoon kaksi asiaa.

Ensinnäkin erityisvirkamiehiä ja asiantuntijauraa koskeva uudistustyö käynnistyy vielä kevään mittaan työryhmässä, jota vetää hallintojohtaja Pirjo Tulokas. UHVYn edustukseen kuuluvat puheenjohtaja ja päätoiminen pääluottamusmies sekä erityisvirkamiehet Petri Wanner ja Jan Koivu.  Tavoitteemme on muodostaa asiantuntija-ura, jonka perusta on nykyisessä erityisvirkamiesten korpuksessa.

Toiseksi hallinto on alkanut selvittää asiaa, jota me UHVYssä olemme ajaneet tarmokkaasti jo vuosia: UE-korvausten uudistamista. 

Meidän tavoitteemme on UE-korvausjärjestelmän kokonaisuudistus siten, että nykyinen nollasummapeli päättyy. Kaikki korvauslajit käydään perinpohjaisesti läpi ja lisätään uusia, joilla palvelu UE:ssa saadaan kaikille henkilöstöryhmille taloudellisesti mielekkääksi ja rotaatiojärjestelmä toimimaan moitteetta ja syrjimättä.

Nykyinen lakisääteinen, monimutkainen ja vanhanaikainen järjestelmä tulee mielestämme virtaviivaistaa aiempaa ketterämmällä sopimusmallilla. Sen kehittämiseen pitää saada mukaan valtiovarainministeriö ja oma neuvottelujärjestömme JUKO Akavan puitteissa.

Konsulipäällikkö Tuomisen tapauksesta 

Mediasta olemme voineet seurata ”konsulipäällikkö Tuomisen tapauksen” siirtymistä eduskunnan perustuslakivaliokunnalta valtakunnansyyttäjän hoitoon. Ulkoministeri ja ministeriön ylin virkamiesjohto ovat nyt siis poliisitutkinnassa rikoksesta epäiltynä. Tapauksen tutkii keskusrikospoliisi valtakunnansyyttäjän toimeksiannosta. Ulkoministeriön historia ei tunne  toista vastaavaa tapausta. Todennäköisesti vasta syksyllä selviää, ylittyvätkö ministerivastuulain mukainen syytekynnys tai virkamiesten osalta rikoslain mukainen syytekynnys. Joka tapauksessa useita UM:n virkamiehiä kuullaan todistajina tai muuten. 

UHVYn asiana on pitää huolta virkamiehen asemasta ja kohtelusta yleisellä ja periaatteellisella tasolla. Tästä näkökulmasta teimme aloitteen, joka johti Akavan kummiliittomme YKAn oikeuskanslerille tekemään kanteluun, jonka keskiössä on se, toimivatko ulkoministeri ja ministeriön ylin virkamiesjohto asian- ja lainmukaisesti, kun ministeriön virkamiestä Pasi Tuomista yritettiin siirtää pois konsulipäällikön tehtävästä. Kantelumme koskee syvällisesti myös siirtymävelvollisuutta, jonka piirissä ovat kaikki diplomaatti- ja hallintourien noin tuhat virkamiestä. Perusteena tälle seikalle on ulkoasiainhallintolain hengen ja sisällön mukaisen hyvän hallinto- ja henkilöstöpolitiikan ohella ennen kaikkea yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain (1233/2013) 15§ pykälä. 

50-vuotista taivalta juhlitaan lokakuussa

Arvattavista syistä myös toukokuulle suunnitellut 50-vuotisjuhlamme ovat siirtyneet, mutta katsomme silti toiveikkaasti tulevaan: UHVYn 50-vuotisjuhlat järjestetään 1.10. Paikka on sama kuin aiemmin suunniteltiin eli ravintola Pörssi.

Filosofian tohtori, dosentti Marko Paavilaisen laatima 50-vuotishistoriamme valmistuu aikataulussa, mutta sen julkistamista lykätään myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. Historiatoimikuntamme voi jo tässä vaiheessa paljastaa, että tiedossa on uraauurtava, värikkäästä historiastamme monipuolisen tarinan kertova teos, jota kannattaa odottaa uteliain mielin!

Näillä sanoilla toivotan jäsenkunnallemme – ja koko UM:n väelle – hyvää terveyttä, jaksamista ja kestämistä meitä riepottelevan ja koettelevan koronakriisin keskellä. 

Haluan myös UHVYn puolesta lausua kiitoksen ja kannustuksen sanat uhrautuvalle ja työpanoksiaan säästelemättömälle henkilökunnallemme sekä ministeriössä että suurlähetystöissämme maailmalla. Teette erinomaista työtä!

Juha Parikka
Puheenjohtaja

Lisää aihepiiristä